Beredskabsdirektør – Midtjysk Brand og Redning

Klaus V. Hebsgaard, beredskabschef

Klaus Vibe Hebsgaard
Tlf: 61 89 78 90

Krisekommunikation

Kontakt evt. kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kommunikationschefen danner sammen med beredskabsdirektøren/kriseledelsen et overblik over kommunikationsopgavens omfang, og fastlægger på den baggrund, hvor stor en del af Krisekommunikationsteamet, der skal aktiveres.

  • Ved grønt beredskab varetages intern og ekstern kommunikation af egen afdeling med støtte fra Kommunikation.
  • Ved gult beredskab varetages intern og ekstern kommunikation af egen afdeling med støtte fra krisekommunikationsteamet.
  • Ved rødt beredskab varetages intern og ekstern kommunikation i krisestaben i samarbejde med krisekommunikationsteamet.

Gå til action card for krisekommunikation

Information om afdelingernes delplaner

Spørgsmål til afdelingernes delplaner skal rettes til den enkelte afdelings ledelse:

Beskæftigelsesafdelingen

Børne- og Familieafdelingen

Ejendomme

Socialafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Organisation og Personale

Skoleafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen

Økonomi- og IT-staben