Hvis der opstår en vanskelig eller kritisk situation i din afdeling eller på din arbejdsplads, er det vigtigst først og fremmest at skabe kontrol og overblik over situationen.

Dernæst skal I styre kommunikationen om krisen, så de vigtigste målgrupper får den rigtige information, og I undgår, at krisen forværres på grund af for dårlig eller mangelfuld kommunikation.

Kommunikationssektionen kan hjælpe jer med at skabe et overblik over kommunikationen fx budskaber, målgrupper og relevante medier.

Sådan gør du, når krisen opstår:

Medarbejder:

 1. Tag hånd om den akutte situation, og skab dig et første overblik over situationen.
 2. Kontakt til din nærmeste leder, og aftal den videre indsats og kommunikation.

Ledelse:

 1. Nærmeste leder kontakter sektionsleder/afdelingschef og vurderer kontakt til Direktionen/borgmester/udvalgsformand afhængig af krisens omfang.
 2. Leder/afdelingschefen kontakter beredskabsdirektør og/eller kommunikationschef direkte på 61 15 47 17.
 3. Kommunikation nedsætter krisekommunikationsteam, som organiserer arbejdet og fordeler opgaver efter den plan, der er beskrevet i planen for krisekommunikation.
 4. Saml de mest relevante medarbejdere til et lokalt kriseteam, som koordinerer med en eventuel central krisestab.
 5. Fordel rollerne – hvem gør hvad, hvem er talsmand, hvem deltager i kriseledelsen.
  Kommunikationschefen indgår i kriseledelsen alt efter, hvilket niveau opgaven løses på:
  Ved grønt og gult beredskab indgår kommunikationschefen i afdelingernes egen kriseledelse.
  Ved rødt beredskab indgår kommunikationschefen i krisestaben.
 6. Sammen med krisekommunikationsteamet skaber I et overblik over situationen:

Gå til krisekommunikationsplanen

 • Hvad er der sket?
 • hvad, hvor, hvornår, hvor mange, hvor længe, hvorfor (formodet årsag?)
 • Hvad er seneste nyt?
 • Hvad ved vi endnu ikke?
 • Hvordan skal borgerne forholde sig?
 • Hvad gør kommunen nu?
 • Hvem kan man kontakte for mere information?
 • Hvornår opdaterer vi information næste gang? fx på nettet eller ved pressemøde

Gå til krisekommunikationsplanen