Krisestab

Her finder du kommunens plan for aktivering og sammensætning af krisestaben.

Sådan aktiveres krisestaben:

Se flowdiagram for aktivering af krisestaben (pdf)

Beredskabsplan flowdiagram linkbillede  

Sammensætning af krisestaben

Driftsniveau 1 – én forvaltning/stab eller afdeling:

Kriseleder: Direktør eller en af denne udpeget chef

 • Kommunikationsansvarlig
 • Relevante medlemmer af forvaltningens/stabens eller afdelingens ledergruppe
 • Evt. Beredskabsdirektør
 • Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 2 – én kommune:

Kriseleder: Kommunaldirektør eller en af denne udpeget stedfortræder

 • Evt. borgmester
 • Relevante medlemmer af direktionen
 • Relevante medlemmer af forvaltningernes chefgrupper/stabenes og/eller afdelingernes ledergrupper
 • Beredskabsdirektør
 • Kommunikationsansvarlig
 • Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 3 – tværkommunalt:

Kriseleder: Kommunaldirektør (for den kommune, der varetager formandskabet i Beredskabskommissionen)

 • Evt. borgmestrene for Silkeborg og Viborg kommuner
 • Kommunaldirektørerne for Silkeborg og Viborg kommuner
 • Beredskabsdirektør
 • Kommunikationsansvarlige fra Silkeborg og Viborg kommuner
 • Ad hoc medlemmer

For alle deltageres vedkommende – men særligt for kriselederfunktionen – skal der være planlagt for stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb.

Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben.

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben i niveau 2 og 3-hændelser efter samråd med kriselederen.

Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, embedslæge o.a. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab.

Ved øvrige hændelsestyper, der ikke medfører aktivering af politiets Lokale Beredskabsstab, men omfatter flere kommuner, eksempelvis Silkeborg og Herning, håndteres hændelse på Driftsniveau 2 med koordinering med den anden kommune efter nærmere aftale.

Krisestabens støttefunktioner

I Silkeborg Kommune varetages sekretariatsfunktionen for Krisestaben af Analyse & Udvikling.

Når krisestaben aktiveres, indkaldes øvrige relevante medarbejdere fra kommunens stabsfunktioner (ex. IT, jura, HR m.v.).

Krisestabens samlingssted

I Silkeborg Kommune udgør Midtjysk Brand & Rednings lokaler på Kejlstrupvej 99C henholdsvis Borgmesterkontoret på Søvej 1 krisestabens samlingssteder.

Endelig udpegning sker i den konkrete aktiveringssituation på baggrund af den konkrete hændelse.