Mistænkelig post

Sådan gør du, hvis du modtager en mistænkelig postforsendelse:

Vi skelner mellem: 

 • Uåbnede breve 
 • Åbnede breve, hvor der f.eks. er fundet et mistænkeligt pulver

Uåbnede breve:

Uåbnede breve behandles forsigtigt og vurderes ikke umiddelbart at være smittefarlige.

For ikke at skabe unødig uro og for ikke ubegrundet at belaste beredskabet, skal det nøje vurderes og undersøges i virksomheden, om postforsendelsen kan have en naturlig forklaring.

Hvis truslen bedømmes som reel:

 • Alarmér 1-1-2 og bed om instrukser for håndtering af brevet. 
 • Det lokale beredskab vil herefter vurdere den konkrete fare og igangsætte fornødne foranstaltninger. 
 • Man skal ikke henvende sig på skadestuen ved mistanke om smitte, men kontakte 1-1-2, der vil fortælle, hvordan man skal forholde sig.
 • Orientér den daglige leder.
 • Afvent politiets / redningsmandskabets ankomst.

Åbnede breve:

 • Undgå at indånde forsendelsens indhold. 
 • Læg forsigtigt postforsendelsen uden at ryste den.
 • Få alle personer ud af lokalet og luk døre og vinduer. 
 • Tilkald politiet 1-1-2, og oplys hvem du er, hvor du ringer fra, hvad det drejer sig om samt hvor mange personer, der er berørt heraf.
 • Registrér alle tilstedeværende personer med navn og adresse.
 • Orientér omgående den daglige leder.