Overordnede planer

Her finder du kommunens politik for fortsat drift, den generelle plan for fortsat drift, samt kommunens sundhedsberedskabsplan.

Politik for Fortsat Drift

Godkendt af Byrådet 26. oktober 2020.

Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder. Både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.

Politik for Fortsat Drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Silkeborg Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis.

Hent Politik for Fortsat Drift (pdf)

Plan for Fortsat Drift

Godkendt af Byrådet 26. oktober 2020.

Silkeborg Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner for borgere og virksomheder – også når større og uventede hændelser indtræffer.

Generel plan for Fortsat Drift sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.

Hent Plan for Fortsat Drift (pdf)

Sundhedsberedskabsplan

Godkendt af Byrådet 1. januar 2022. 

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Silkeborg Kommune inden for sundheds- og omsorgsområdet har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret tilstand.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Silkeborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det øvrige regionale og nationale beredskab.

Sundhedsberedskabsplanen for Silkeborg Kommune (pdf)