Indsatsplan for glatføre og sne

Plan til brug i tilfælde af ekstreme vejrforhold, som kan påvirke den trafikale infrastruktur og færdsel.

Situation

Ekstremt glatføre og/eller sne er årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed er voldsomt udfordret.

Alarmering

Alarmer kommer fra: DMI via Vejvejr (IT-system), Politi, Brand & Redning, kommunens entreprenørgård og borgere.

Vintervagten kalder mandskab og materiel ud via indsatsplanen i Vinterman (It-system), i henhold til Silkeborg kommunes gældende Vinterregulativ.

Vintervagten, der er i beredskab fra 15. oktober til 15 april, alarmerer videre.

Der alarmeres telefonisk og informationer registreres i Vinterman.

Opgaver

Der skal løses opgaver indenfor glatførebekæmpelse og/eller snerydning af kritiske situationer på kørebaner - ellers prioriteret efter Vinterregulativet.

Handling

Indsatsen skal koordineres med vinterpatruljer (kommunens entreprenør), Politi, Vejdirektoratet og nabokommuner.

Ledelse og organisation

Vintervagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse.

Beredskabsdirektøren, Vejchefen og Entreprenørchefen orienteres løbende og inddrages i fornødent omfang. Beredskabsdirektøren varetager informationsforpligtelsen i forhold til afdelingschefer og det politiske niveau.

Bemanding og udstyr

Personale og udstyr fremgår af indsatsplanen i Vinterman.

Kommunikation

Vintervagten sørger for, at der informeres på trafikkortet på vejdirektoratet.dk

Vintervagten informerer Entreprenørchefen, der videreinformerer Vejchefen og Teknik- og Miljøchefen.

Eksternt

Se planen for krisekommunikation
Action Card – Krisekommunikation

  • Trafikken.dk
  • P4 Midt og Vest, tlf. 9610 7500
  • P4 Østjylland, tlf. 8739 7000

Kontaktoplysninger

Brand & Redning
Indsatsleder, Vagtcentral, tlf. 8970 3599

Entreprenørgården
Centralvagt (kontaktes via Brand og Rednings vagtcentral 8970 3599)

Vej- og Trafiksektionen, Team Drift
I åbningstiden tlf. 8970 1402

Kommunikationsafdelingen
I åbningstiden tlf. 8970 1341
Kommunikationschef: Hans Mogensen, tlf. 6115 4717
Kommunikation, back up: Malene Koldsø, tlf. 3070 8441

Politi
Ring på 114

Midtjyllands Avis og Radio Silkebrg
Redaktionen: I åbningstiden, tlf. 8682 1300,
mail: silkeborg@mja.dk

Hjemmeværn
John Glerup, Tlf. 7258 2850, mail: glerup53@gmail.dk

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Vejchefen og Entreprenørchefen. Godkendt af Teknik- og Miljøchefen den 18. marts 2022.