Indsatsplan for drikkevandsforurening

Plan til brug i tilfælde af forurening af drikkevandsforsyningen fra et vandværk i kommunen.

Hvornår træder beredskabsplanen i kraft? 

Denne plan beskriver indsatsen, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand fra et vandværk er truet - f.eks. hvis vandet kan være sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk/kemisk forurening.

Beredskabsplanen henvender sig til personer, som skal være i stand til at træffe ledende beslutninger i en beredskabssituation. Planen omfatter de almene vandværker i Silkeborg kommune (d.v.s. vandværker med mere end 9 forbrugere).

Planen er udarbejdet og vedligeholdes af Team Grundvand i Teknik- og Miljøafdelingen. Den er opdateret d. 13-06 2017.  

Sådan alarmeres Teknik og Miljø (Silkeborg Kommune)

Teknik og Miljø, Team Grundvand

Anni Lassen, tlf. 8970 1497
Anni.Lassen@silkeborg.dk

Udenfor normal arbejdstid

Midtjysk Brand og Redning (døgnvagt).  Tlf. 8970 3599