Delplan for Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du indsatsplaner og aktiviteter der er knyttet til ekstreme vejrforhold, drikkevandsforurening og strømnedbrud m.m.

Kritiske funktioner

 • At orientere borgere, embedslægen og Brand og Redning om drikkevand- og miljøforurening.
 • At stille en bærbar pc med et pdf offline webkort til rådighed for Krisestaben.

Afdelingens indsatsplaner og action cards

Strømnedbrud, drikkevandsforurening og miljøforurening.
Der er et action card knyttet til strømnedbrud.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Medarbejdere fra Natur og Miljø orienterer embedslægen, vandværker, beredskabsdirektøren og borgerne.

Information på kommunens hjemmeside omkring forureningen, sker gennem kommunikationsafdelingen.

Medarbejdere hos GIS/IT vil sørge for adgang til et offline webkort (PDF) på en bærbar pc.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Medarbejdere i Natur og Miljø kontakter:

 1. Midtjysk Brand og redning, vagthavende og/eller Beredskabsdirektøren
 2. Afdelingschef: Lotta Dybdahl Sandsgaard
 3. Sektionsleder Natur og Miljø: Morten Horsfeldt Jespersen
 4. Informer øvrige afdelinger efter behov, f.eks. Sundhed & Omsorg, Skoleafdelingen. osv.
 5. Kommunikationschef Hans Mogensen

Team GIS/IT stiller bærbar pc til rådighed med et offline webkort (PDF).

Alarmering

Alarmeringen kan komme fra borgere, fra et analyselaboratorium, drikkevandsforsyningen, lokale læger eller virksomheder.

Medarbejder hos Natur og Miljø kontakter Midtjysk Brand og Redning på tlf. 89 70 35 99.

Embedslægen kontaktes, og han vurderer situationen.

Ved strømnedbrud sker alarmeringen internt i Kommunen.

Opgaver

 • At informere borgere om evt. sundhedsfare ved at drikke vandet eller indånde den forurenede luft.
 • Og evt. stille rent drikkevand til rådighed.
 • En bærbar pc stilles til rådighed for Beredskabet og Krisestaben med et offline-webkort (PDF).

Informationshåndtering

 • Embedslægen vurderer omfanget af forureningen.
 • Brand og Redning sender sms ud til borgere om forureningen og sørger for at stille rent drikkevand til rådighed, hvis situationen kræver det.
 • Afdelingschef Lotta Dybdahl Sandsgaard og leder Morten H. Jespersen holdes underrettet af medarbejdere fra Natur og Miljø.

Er der strømnedbrud, sker alarmeringen internt i kommunen til afdelingslederne og Beredskabsdirektøren.   

Koordinering og samarbejde

 • Koordinationen mellem Brand og Redning, embedslægen og Natur og Miljø sker pr. telefon.
 • Kommunikationsafdelingen kontaktes også telefonisk.

Krisekommunikation

Medarbejdere kontakter relevante chefer og ledere. Embedslægen og Brand og Redning kontaktes også.

Bemanding og udstyr

Team GIS/IT stiller bærbar pc til rådighed med et offline-webkort (PDF).

Kontaktoplysninger

Ved drikkevandsforurening:

 • Beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard på tlf. 8970 4326.
 • Embedslægen Embedslægeinstitutionen Nord, Vagthavende embedslæge på tlf. 7022 0269.
 • Direkte hovednummer på tlf. 7222 7970.

Ved strømnedbrud:

 • Informatikchef Jakob H. Kirkegaard på tlf. 2420 7762
 • Afdelingschef Lotta Dybdahl Sandsgaard på tlf. 8970 1460
 • Beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard på tlf. 8970 4326.

Ansvarlig for planen

Afdelingschef Lotta Dybdahl Sandsgaard.