Action Card - Hedebølge

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Den danske meteorologiske definition på en hedebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 °C. Varmt vejr og hedebølge kan give ubehag, og i værste fald hedeslag.

Lederne på Sundheds- og Omsorgsområdet er ansvarlige for, at personalet er tilstrækkeligt uddannet i at forebygge hedeslag og dehydrering hos risikogrupper.

Opgave

At forbygge hedeslag og dehydrering hos ældre og sårbare borgere som f.eks.

 • Yngre og ældre i forvejen svækkede borgere
 • Borgere med fysiske og / eller psykiske handicaps
 • Borgere med kronisk sygdom, som det gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst
 • Borgere, der bruger medicin, som gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst
 • Borgere, der bruger medicin, der ikke tåler forhøjede temperaturer
 • Borgere, der indtager alkohol i varmen
 • Borgere, der har en kronisk sygdom, hvor luftforurening og høje lufttemperaturer kan forværre symptomer

Handling

 • Ekstra tilsyn og vejledning til udsatte borgere, evt. må ekstra personale indkaldes
 • Prioritering af opgaver
 • Sørge for, at der bestilles rigeligt med drikkevarer
 • Personalet varsles og opdateres med viden om forebyggelse og førstehjælp til varmeskaderne (se afsnit længere nede)
 • Forebygge indlæggelser pga. dehydrering og hedeslag

Hvem

 • Ledere
 • Medarbejdere på vagt
 • Disponatorer i forhold til planlægning af opgaverne
 • Visitationen

Hvornår

Opgaven forudsættes at være varslet af DMI, med kortere eller længere frist, hvorfor planlægningen som udgangspunkt sker i dagtiden.

 

Handling

For borgere over 65 år: 

 • Sørg for, at borgerne drikker rigeligt, selvom de ikke føler tørst. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man drikker 1½ gang så meget, som man plejer pr. dag i stærk varme. Drikkevarerne bør være kolde. Vær opmærksom på, at alkohol virker både vanddrivende og bedøvende.

 • Stil drikkevarer frem så de er let tilgængelige.
 • Alle bør i størst muligt omfang opholde sig i skygge have let påklædning
 • Der kan tilbydes kolde klude eller lignende på håndleddenes underside (pulssiden) og svale fodbade.

Særlig opmærksomhed:

 • Mange kroniske sygdomme giver dårligere evne til at svede, og dermed dårligere evne til at sænke kropstemperaturen naturligt. Sygdommene kan også give ringere følsomhed for tørst. Det betyder, at borgeren kan blive alt for varm uden advarsel.
 • Den naturlige aldring mindsker muligheden for at svede og derved at sænke kroppens temperatur naturligt. Kroppen er ikke altid i stand til at opfatte og reagere på temperaturstigninger, samtidig med at man med alderen ikke så let føler tørst. Det øger risikoen for hedeslag.
 • Mennesker med astma og/eller en anden kronisk luftvejslidelse, kan være mere udsat for symptomer, når lufttemperaturen er høj i en længere periode. Det er derfor vigtigt, at personalet er opmærksomt på, om medicindosis skal reguleres, og at borgeren i videst muligt omfang prøver at undgå de steder med højest forureningsniveau.

Medicin, der ikke tåler temperaturer over 25 °C:

 • Medicins holdbarhed er ofte afhængig af, at det opbevares ved maksimalt 25 °C. Kontroller derfor om der er medicin, der skal opbevares i køleskab i den varmeste periode - se "Sol, varme og medicin".

Førstehjælp, mens man venter på hjælp:

 • Den varmepåvirkede person skal bringes i skygge og helst i kølige omgivelser.
 • Personen skal afklædes.
 • Personen, der er ved bevidsthed, skal have noget at drikke – fx koldt vand med 1 spiseskefuld salt i 1 liter vand.

Bemanding

Medarbejdere på vagt

 

Kontaktoplysninger

Sygeplejen

Visitationen

Lokalledere

Akut Medicinsk Koordinering (AMK)

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Symptomer på hedeslag:

 • Tiltagende utilpashed, mathed, hovedpine og svimmelhed.
 • Forandringer i mental status: angst, dårlig kontaktbarhed, forvirring, besvimelse, bevidstløshed og kramper.
 • Rød, varm og tør hud, dvs. nedsat eller ophævet svedproduktion.
 • Hurtig og kraftig puls.
 • Nedsat urinproduktion af tiltagende mørk gullig farve, dvs. tegn på væske/saltmangel.
 • Ekstrem høj kropstemperatur. Ved kropstemperatur over 41 °C er situationen alvorlig og ved temperaturer over 42 °C vil der ofte bl.a. opstå celleskader på vigtige organer.

Vær opmærksom på at ikke alle symptomer som beskrevet ovenfor behøver at være til stede samtidig, for at hedeslag skal mistænkes. Ved mistanke om begyndende hedeslag eller hedeslag:

 

Personen bør snarest tilses af en læge.

Tilkald ambulance ring 1-1-2