Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser - Action Card

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen
Gennemgået i Beredskabsgruppen
Godkendt af Inge Bank / Lederforum den 6. december 2017

Phoniro, nedbrud og driftsforstyrrelser

Opgave:


Sikre adgang til borgerens hjem, hvor der anvendes Phoniro.

Hvem:
Alle medarbejdere som bruger Phoniro (kommunale og private leverandører)

Hvornår:
Ved Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Handling:


Forebyggelse:
• Alle brugere, af Phoniro, opdaterer Borgerliste i starten af hver vagt. Så vil det kun være evt. nyopsatte låse, der ikke fremkommer på enheden.
• Phoniro behøver ingen netadgang til at låse op, hos opdaterede borgere, da det er enhedens blue tooth funktion, der aktiverer låsene.
• Personale reagerer på batterialarm og sender advis til hjælpemiddelcenteret

Ved nedbrud:
• Personalet tjekker, at borgere, de skal ud til er i Phoniro
• Er der enkelte der ikke er på listen, undersøges anden adgangsmulighed.
• Brug indsamlede borgernøgle
• Hos borger, hvor besøget er uopsætteligt, kan låsesmed anvendes.
• Dokumentere hændelser

Hjælpemiddelcenteret:
• Løbende Tjek af batteri niveau via Phonirocare
ugentligt

Bemanding:

Personalet på vagt.


Kontaktoplysninger:

Se kontaktoplysninger – Akutte IT numre i beredskabsplanens højre menu.