Action Card - Nedbrud af omsorgssystem

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Forberedelse:

Sektionen Borger eget hjem:

Alle grupper skal have en arbejdsgang, der sikrer følgende:

 • Disponator gemmer dagligt ved vagtens afslutning de disponerede/planlagte kørelister samt kalender til den kommende dag.
 • Dagen før weekend og helligdag, når vagten slutter, gemmes disponerede kørelister og kalender frem til og med førstkommende hverdag.
 • Listerne skal være på USB stik (med kode). USB stik skal opbevares et sikkert og aflåst sted.

Sektionen plejecentre:

 • Overblik over borgernes navne, cpr. nr., og deres pårørendes kontaktoplysninger, navn og telefonnummer, der printes ud, fornyes når en ny borger flytter ind, og opbevares efter gældende GDPR regler.

Alle borgerne skal fremgår af gruppens triageringstavle med de vigtigst opmærksomhedspunkter, så borgerne kan plejes og behandles. Herunder behandlingsniveau og hvis der er taget stilling til IGVH. Dog skal det noteres, at ved tvivl skal der igangsættes behandling. 

Handling:

Hvis du ikke kan logge på Nexus på telefon, tablet eller PC:

 • Telefon/tablet (appen Nexus mobil):
  Tjek at din adgangskode virker fx ved at logge på en computer (er din kode udløbet, bliver du bedt om at angive en ny).
  Tjek om du har netværksadgang – åbn en hjemmeside, fx
  www.dr.dk
 • PC ( www.silkeborg.nexus.kmd.dk ):
  Tjek om du har netværksadgang – åbn en hjemmeside, fx
  www.dr.dk

Hvis du stadig ikke kan logge på Nexus:

 • Tjek om kollegerne/deres enheder har det samme problem.
 • Er der kommet en sms fra KMD eller IT-afdelingen om driftsforstyrrelser (tjek beskeder på telefon/tablet)
 • Tjek Siko for driftsforstyrrelser.
 • Kontakt på hverdage mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14 IT-afdelingen på 89 70 15 50 eller Nexus-support
  - Mail:
  Nexussupport@silkeborg.dk eller
  - Telefon 24 91 33 00 mandag – torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14
 • Kontakt på øvrige tidspunkter Midtjysk Brand og Redning – telefon 89 70 35 99

Følg nødprocedure:

Sektionen borger eget hjem

 • Find kørelisterne frem fra USB stikket, så borgerne kan få den visiterede hjælp.

Sektionen plejecentre

 • Brug gruppens triageringstavle i forbindelse med planlægning.

Dokumentation:

Observationer, ændring i behandlingen eller andet der skal journalføres, nedskrives og journalføres når omsorgssystemet igen kan tilgås.

Ved normal drift, skal lokalleder/ledelsen samle op på forløbet.