Action card - Nedbrud af nødkaldsanlæg i hjemmeplejen

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Handling

Hvis nødkald ikke går igennem på nødkaldstelefon hos medarbejderne:

 • Sluk og tænd din nødkaldstelefon
 • Prøv om du kan ringe fra telefonen
 • Tjek om det er gældende for alle nødkald ved at kontakte en kollega og bed denne teste et nødkald hos en borger.

Hvis du stadig ikke får nødkald igennem:

 • Tjek om andre grupper har samme problem
 • Tjek om det er et fastnet-nødkald (er der et telefonstik) eller mobilnødkald. Det kan ses i nødkaldslisten (PSTN er fastnet og Mobile er mobilt).

Hvis nødkald fortsat ikke virker:

 • Kontakt din leder og orientér om problemet. Lav en aftale om hvornår I taler sammen igen, og om der kan være situationer hvor leder gerne vil kontaktes løbende.
 • Tag kontakt til mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14 til Sundheds-IT på tlf. nr. 4030 4153. Hvis Ikke der er kontakt sendes en mail til sundhedsit@silkeborg.dk – I emnefeltet skrives AKUT – NEDBRUD NØDKALD

Uden for normal arbejdstid kontaktes Midtjysk Brand og Redning på tlf. 89 70 35 99. Midtjysk Barnd og redning kontakter IT-vagten.

Ved nedbrud af nødkald kontaktes sektionslederen.

Gruppen trækker en nødkaldsliste i Nexus – udsøg på:

 • I venstre menuen i Nexus finder du borgerliste
 • Vælg listen ”Nødkald - beredskabsliste ved nedbrud aktive borgere i hjemmeplejen”
 • I feltet ”ingen organisation valgt” klikker du på pil ned og vælger din egen gruppe i rullemenuen.
 • Nu vises borgere, der har nødkald i din gruppe.
 • I nattevagt finder du en liste svarende til det område du kører i. For eksempel vælg borgerliste, vælg nødkald Aldersro.

Sektionslederen danner sammen med gruppen og sygeplejersken (der er i vagt) overblik over, hvilke borgere der plejer at bruge nødkald og planlægger hyppige besøg

 • Laver en handleplan over, hvem der besøger hvilke borgere og hvor ofte
 • Som hovedregel skal alle borgere, der har nødkald, have besøg
 • De borgere, der besøges, orienteres om, at nødkaldet ikke fungerer, og der laves aftale om næste besøg, eller om andre individuelle aftaler.
 • Det vurderes, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes via mail/telefonisk ved vagtens afslutning.

Husk at orientere andre vagtlag.