Nødkaldsanlæg nedbrud - Action Card

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen
Gennemgået i Beredskabsgruppen
Godkendt af Inge Bank / Lederforum den 6. december 2017

Nedbrud af nødkaldsanlæg i hjemmeplejen

Opgave:

Når der erfares problemer med afsendelse /besvarelse af nødkald undersøges sagen ved Brand og Redning

Opretholde et beredskab, der sikrer, at borgernes behov for hjælp kan løses.

Ved længerevarende nødkalds nedbrud kontaktes chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen og orienteres om situationen

Hvem:

Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.

Hvert område er ansvarligt for egne borgere.

Hvornår:

Ved nødkaldsnedbrud, hvor nødkaldene er ude af drift

Handling:

Ved nødkaldsnedbrud:

  • Brand og redning kontaktes
  • Gruppen trækker en nødkaldsliste i car - rapport 53. Udsøg på: hjemmehjælp, navn, gruppe og udsøg og udskriv via printerikonet. Søg herefter på samme måde på modul sygepleje.
  • Gruppen og sygeplejersken danner sig sammen et overblik over, hvilke borger der plejer at kalde nødkald og planlægger hyppige besøg.
  • Laver en handleplan over, hvem der besøger hvilke borgere og hvor ofte.
  • Som hovedregel skal alle borgere der har nødkaldet tilknyttet sygeplejemodulet, have besøg.
  • De borger der besøges orienteres om at nødkaldet ikke fungerer og der laves aftale om næste besøg, eller om andre individuelle aftaler.
  • Det vurderes om der er behov for at indkalde ekstra personale

Dokumentation:

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes via mail ved vagtens afslutning omhandlende problemstillingen.

Bemanding:

Personale på vagt

Kontaktoplysninger:

Brand og Redning- kontaktes

Brand og Redning

  • kontakter IT vagten.
  • sender en orienterende mail til Sundhed og Omsorg.