ActionCard - Nedbrud af nødkaldsanlæg på plejecentre og midlertidige pladser

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Handling:

Hvis nødkald ikke går igennem på nødkaldstelefonen:

  • Sluk og tænd nødkaldstelefonen hos den enkelte borger
  • Prøv om du kan ringe fra telefonen
  • Tjek om det er gældende for alle nødkald ved at kontakte en kollega og bed denne test et nødkald hos en borger.

Hvis du stadig ikke får nødkald igennem:

  • Tjek om andre grupper har samme problem
  • Tjek om det er et fastnet-nødkald (er der et telefonstik) eller mobilnødkald. Det kan ses i nødkaldslisten (PSTN er fastnet og Mobile er mobilt).

Hvis nødkald fortsat ikke virker:

  • Kontakt din leder og orientér om problemet. Lav en aftale om hvornår I taler sammen igen, og om der kan være situationer hvor leder gerne vil kontaktes løbende.
  • Tag kontakt til: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14 til Sundheds-IT på tlf. nr. 4030 4153. Hvis Ikke der er kontakt sendes en mail til sundhedsit@silkeborg.dk – I emnefeltet skrives AKUT – NEDBRUD NØDKALD

Opstart tilsyn efter behov hos borgere med nødkald.

Nærmeste leder orienteres altid om nedbrud.

Såfremt medarbejder har behov for sparring med leder, kontaktes nærmeste leder pr. telefon uanset tidspunkt på døgnet – se numre på ophængt brand- og evakueringsinstruks.