Længerevarende strømafbrydelse - Action Card

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen
Gennemgået i Beredskabsgruppen
Godkendt af Inge Bank / Lederforum den 6. december 2017

Længerevarende strømafbrydelse på plejecenter og i eget hjem

Opgave:

Et længerevarende strømsvigt kan være livstruende for personer med behov for strøm til livsvigtigt medicinsk apparatur.

Sikre akut hjælp til livstruede borgere

Ved strømafbrydelse på mere end 15-30 min undersøges sagen ved elforsyningen/ejendomme

Hvem Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.

Hvert sektion er ansvarlig for egne borgere.

Hvornår:

Ved strømafbrydelse på mere end 30 min

Handling:

 • Få overblik over, hvor mange borgere, der har livsvigtigt medicinsk udstyr. Indlæggelse kan være nødvendig. Egen læge kontaktes.
 • Sygehusene orienteres om strømafbrydelsen og muligheden for behov for indlæggelse af truede borgere.
 • Hvis IT-systemet er ude af drift skal kørelister rekonstrueres, evt. ved at bruge nødplans kørelister.
 • På steder, hvor livsvigtige funktioner skal fortsætte, skal der laves planer for nødforsyning.
 • Skab overblik over, hvor borgerne befinder sig og opsøg dem med besked om, at hjælpen er på vej.
 • Saml de beboere, der kan flyttes, i opholdsstuen. Et personalemedlem bliver her sammen med beboerne.
 • Vær opmærksom på, at stearinlys som lyskilde kun må anvendes under personalets opsyn.
 • Øvrige medarbejdere fordeler sig i huset med borgere, hvis iltapparat er gået i stå som højprioritet – disse må evt. indlægges akut, hvis det ikke er muligt at erstatte ilttilførslen med en mobil iltbombe.
 • Hos borgere med nødkald tilrettelægges nødvendige tilsyn.
 • Fremskaf kold mad og drikke til erstatning for måltider/kaffe, der ikke kan tilberedes som vanligt.
 • Borgere, som er fast sengeliggende på elektriske trykaflastende madrasser lejres, vendes ofte under strømafbrydelsen så de undgår tryksår.

Dokumentation:

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres, hvis muligt, i omsorgs systemet på mobile enheder.

Ledelsen underrettes herom.

Ved længerevarende strømafbrydelse kontaktes chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen og orienteres om situationen

Bemanding:

Det daglige beredskab.

I dagvagten vurderer de daglige ledere, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Ved behov for eventuelle hjælpemidler sikrer lederen af Hjælpemiddelcenteret, at disse leveres.

Udstyr Tilgængelige og nødvendige sygeplejeartikler rekvireres via sygeplejedepotet og kan suppleres via apoteker og leverandører.

Generatorer, mm. rekvireres via Hjælpemiddeldepotet. 

Kontakt oplysninger:

Se kontakt oplysninger – i beredskabsplanens højre menu.

Elforsyningen
Brand og Redning
Sektionsledelse
Lokalledere
Hjælpemiddelcenteret
Akutteamet