Action Card - Længerevarende strømafbrydelse på plejecenter og i eget hjem

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Opgave

Et længerevarende strømsvigt kan være livstruende for personer med behov for strøm til livsvigtigt medicinsk apparatur, og der skal derfor sikres akut hjælp til livstruede borgere.

Ved strømafbrydelse på mere end 15-30 min undersøges sagen ved ejendomme på:

Ved akutte problemer kontaktes Teknisk service teamet direkte på akuttelefonen - mandag til fredag mellem 7.00 og 15.00:

 • Team Nord 1: 2948 1099
 • Team Nord 2: 2948 1100

   

 • Team Syd 1: 2948 1102
 • Team Syd 2: 2948 1103
 • Team Syd 3: 2948 1104

   

 • Team Øst 1: 29 48 11 05
 • Team Øst 2: 29 48 11 07

   

 • Søvej 1 + 3, Søjlehuset, JC Drewsensvej 60 og Papirfabrikken 18A (Team Syd 3): 2948 1104

Efter kl. 15.00 på hverdage, i weekender og i forbindelse med helligdage skal akutte opgaver meldes til Midtjysk Brand og Redning på tlf. 8970 3599.

Elforsyningen (Netselskabet) er for hele kommunen N1, som kan kontaktes på tlf 7023 0043

Alle iltbrugere har enten en transportabel iltflaske eller et bærbart udstyr med batteri, som de kan tage i brug ved strømsvigt. Ved spørgsmål kan VITAL R kontaktes døgnet rundt på tlf: 4492 3544

Hvem

Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.

Hver sektion er ansvarlig for egne borgere. 

Hvornår

Ved strømafbrydelse på mere end 30 min

Handling

 • Få overblik over, hvor mange borgere, der har livsvigtigt medicinsk udstyr, ilt, respirator etc. Indlæggelse kan være nødvendig. Egen læge kontaktes.
 • AMK (Akut Medicinsk Koordinering) kontaktes via Servicedesk kontaktes af enten sektionsleder for Myndighed eller en af funktionslederne.

  Servicedesk kan kontaktes på: Tlf. 7841 2345 eller Mail servicedesk@rm.dk om strømafbrydelsen og risikoen for behov for indlæggelse af truede borgere.

 • Hvis IT-systemet er ude af drift skal kørelister rekonstrueres, evt. ved at bruge nødplanskørelister.
 • På steder, hvor livsvigtige funktioner skal fortsætte, skal der laves planer for nødforsyning.
 • Skab overblik over, hvor borgerne befinder sig og opsøg dem med besked om, at hjælpen er på vej.
 • På plejecentre:
  • Saml de beboere, der kan flyttes, i opholdsstuen. En medarbejder bliver sammen med beboerne.
  • Vær opmærksom på, at stearinlys som lyskilde kun må anvendes under personalets opsyn.
  • oØvrige medarbejdere fordeler sig i huset med borgerne, hvis iltapparat er gået i stå som højprioritet – disse må evt. indlægges akut, hvis det ikke er muligt at erstatte ilttilførslen med mobil iltbombe.
  • Borgere, som er fast sengeliggende på elektriske trykaflastende madrasser lejres og vendes ofte under strømafbrydelsen, så de undgår tryksår.
 • Hos borgere med nødkald tilrettelægges nødvendige tilsyn.
 • Fremskaf kold mad og drikke til erstatning for måltider/kaffe, der ikke kan tilberedes som vanligt.

Dokumentation

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres, hvis muligt, i omsorgssystemet på mobile enheder.

Ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Det daglige beredskab.

I dagvagten vurderer de daglige ledere, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

I aften- og nattevagterne kontakter den vagthavende sygeplejerske sektionslederen, som beslutter, om der skal indkaldes medarbejdere, ved behov for udvidelse af bemandingen.

Ved behov for eventuelle hjælpemidler sikrer lederen af Hjælpemiddelcenteret, at disse leveres.

Udstyr

Tilgængelige og nødvendige sygeplejeartikler rekvireres via sygeplejedepotet og kan suppleres via apoteker og leverandører.

Kontakt oplysninger

Elforsyningen

Brand og Redning

Sektionsledelse

Lokale ledere

Akutteamet

Leder af hjælpemidler

VITAL R

AMK