Kapacitetsudvidelse - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation.

Indkaldelse af ekstra medarbejdere i forbindelse med hændelser, hvor det antal personale, der er på vagt, ikke er tilstrækkeligt til at løse opgaven.

Hvem:

Den daglige ledelse planlægger vagtberedskabet.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Hvornår:

Er hændelsen, der kræver indkaldelse af ekstra medarbejdere varslet, indkaldes det nødvendige personale i dagtiden.

Er hændelsen uvarslet, vurderer den lokale leder eller ansvarshavende, om der er behov for indkaldelse af ekstra personale.

Handling:

På baggrund af de informationer lokallederen modtager angående situationen gøres følgende:

  • Skab overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af situationen
  • Vurder behov for indkaldelse af ekstra medarbejdere
  • Vurder behov for antal sygeplejersker/assistenter samt ønskede kvalifikationer jvf. hændelsen

Evt. skal Sektionslederne involveres i processen, hvis det fx bliver nødvendigt med en eventuel omrokering imellem de forskellige områder.

Vagtplanen justeres, så kritiske opgaver i hjemmeplejen og på plejecentrene fortsat løses.

Bemanding:

Medarbejdere på vagt

Kontaktoplysninger:

Lokalledere

Sektionsledelse

Kapacitetsudvidelse

Hvem

Den daglige ledelse planlægger vagtberedskabet.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Hvornår

Er hændelsen, der kræver indkaldelse af ekstra personale varslet, indkaldes det nødvendige personale i dagtiden.

Er hændelsen uvarslet, vurderer den lokale leder eller ansvarshavende, om der er behov for indkaldelse af ekstra personale.

Handling

Ledelsen i det berørte område skal vurdere behov for antal sygeplejersker / assistenter samt ønskede kvalifikationer jvf. hændelsen.

Evt. skal områdelederne involveres i processen, hvis det fx bliver nødvendigt med en eventuel omrokering imellem de forskellige områder.

Vagtplanen justeres, så ydelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene kan opretholdes.

Bemanding

Den daglige ledelse.

Kontaktoplysninger

Områdeledere

Distrikts- og lokalledere