Medicinhåndtering ved IT nedbrud - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugaard
Godkendt af: Lederforum
Dato: 23. maj 2019

Opgave 

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Silkeborg Kommune kan tilgå FMK-Online via pc og ipad. Du skal bruge din nøglefil til at logge på. Derefter vælger du "Kommune" og skriver 740. Tryk fortsæt. Herefter kan du indtaste borgerens cpr nummer.

Log på FMK-Online 

I forbindelse med et nedbrud og du ikke kan orientere dog om borgeren, skal du bruge dit kendskab til borgeren, din faglighed og din sunde fornuft.

Medicindispensering

Som udgangspunkt dispenserer du ikke medicin uden brug af Nexus.

Hvis det er påkrævet at lave en dispensering, kan du printe en medicinliste fra FMK-online. Der må kun dispenseres for et døgn af gangen.

Vær opmærksom på, at medicinlisten fra FMK-online ikke er så detaljeret i forhold til givningstidspunkt som medicinmodulet i Nexus.

Medicinadministration

Ved nedbrud skal der ikke som vanligt laves en kontroltælling (tjekke at antal af tabletter stemmer overens med tælleren på administrationsfanen). Du skal derfor give den medicin, der er doseret i æsker eller dosisdispenseret medicin.

Der kan ikke dokumenteres i Nexus i den periode, der er nedbrud og du skal ikke dokumentere bagudrettet for medicinadministration.

PN-Administration

I FMK-online har du overblik over borgerens PN-medicin. Når du udleverer PN-medicin skal du dokumentere på det dertil indrettede PN-skema til brug ved nedbrud, som du finder på Sinas (placering afklares). Hvis du ikke kan tilgå Sinas, findes der lokalt en mappe, der indeholder alle instrukser ved nedbrud.

Den der udleverer PN-medicin registrerer givningen efter aftale med sundhedsfaglig person.

Efter endt nedbrud indsamles alle PN-skemaer og afleveres til lokallederen.

Dette action card er udarbejdet af Marie Louise Daugaard, Dorte Fomsgaard, Lisbeth Lynggaard-Jensen, Marianne Tygstrup Bang og Birgitte Klöcker Johansen.