Midlertidige pladser og Silkeborg Hjælpemiddelcenter Institutionsplaner og lokaleplaner

Her finder du evakueringsplaner, instrukser og tegninger for de enkelte institutioner for Midlertidige pladser og Silkeborg Hjælpemiddelcenter.

Midlertidige pladser og Silkeborg Hjælpemiddelcenter - Institutionsplaner og lokaleplaner