livsvigtig hjælp og medicin - Action Card

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen
Gennemgået i Beredskabsgruppen
Godkendt af Inge Bank / Lederforum den 6. december 2017

Action card til indsatsplanen 3. Ekstremt vejrlig

Livsvigtig medicin og plejeydelser og mad

Opgave:

Sikre borgere, der har behov for livsvigtig hjælp og livsvigtig medicin og borgere, der af andre årsager ikke kan undvære besøg

Hvem:

Lokallederen vurderer om nødberedskabet skal aktiveres.

 • I aften- nattevagt påtager én sygeplejerske i sektionen den koordinerende rolle
 • Brand og Redning kontaktes

Hvornår:

Opgaven skal udføres, når der varsles – og under ekstreme vejrforhold, der gør vejene ufremkommelige eksempelvis på grund af voldsomt snefald, snefygning, isslag og storm m.v.

Varsling:

Processen forudsættes, at være varslet af DMI, med kortere eller længere frist, hvorfor planlægningen som udgangspunkt sker i dag tiden.

Forberedelse og Handling

Brug varslingstiden til forberedelse

Prioritering af hjælp til borgerne:

Borgere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. prioriteres. Der tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden.

Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk. Benyt skema – aflyste besøg.

Borgerne orienteres om situationen.

Nødvendigt personale:

 • Lokallederne udarbejder en liste over personalet der kan tilkaldes og hvor de bor, i alle sektioner.
 • Lokallederne vurderer hvor vidt der er behov for hjælp fra andre sektioner, træffer de nødvendige aftaler med øvrige ledere herunder mulighed for ophold på nærliggende plejecentre.

Behov for besøg:

Dag-, aften-, og nattevagter udarbejder en plan over borgere (eksempelvis weekendruterne), der har livsvigtige behov for besøg.

 • Tal med den enkelte borger om, hvilke løsninger der kan være mulige, hvis hjælpen ikke kan komme frem som normalt.
 • Hvis det ikke er muligt at komme frem til borgeren, tilbydes evt. ophold på plejecenter
 • Aktiver eventuelt netværk som fx familie, venner og naboer.
 • Bor der kollegaer i lokalområdet, der kan hjælpe
 • Ekstra bestilling af nødvendige varer (hygiejneartikler, mad m.v.)

Dokumentation:

Der skal udarbejdes en fortegnelse over borgere, hvis besøg bliver aflyst.

Der skal udarbejdes en ”køreliste” over de besøg, der skal udføres.

Listen skal indeholde følgende punkter:

 • Gruppenavn
 • Borgers navn og adresse
 • Borgers cpr.nr.
 • Borgers telefonnummer
 • Behandling
 • Tidspunkt
 • Oplysning om, hvad der evt. skal medbringes

Oplysningerne skal følges op, således at ændringer hos de borgere, der er omfattet af planen, med det samme – kan videregives til relevant samarbejdspartnere.

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding:

Daglig leder sikrer den nødvendige bemanding

 • Fremmødt personale
 • Personale i kommunen der kan tilkaldes.
 • Personalet kan få opgaver udenfor egen sektion

Udstyr:

Tænk altid sikkerhed i løsning af arbejdsopgaven:

 • Medbring nødvendigt sikkerhedsudstyr, der kan være aktuelt, for at komme sikkert frem.
 • Transport Lokalleder/koordinerende sygeplejerske kontakter Brand og redning for at aftale behov for udkørsel.

B&R organiserer transport af sygeplejersker til livsvigtige opgaver.

Transport af personale:

Hvis hjemmeplejens biler ikke kan komme frem kontaktes Brand og Redning.

 • Det aftales hvilke behov der er for hjælp til kørsel, inkl. tidsplan. Nedskriv aftalen.
 • Brand og redning kan hente det nødvendige personale på hjemmeadresse, hvis det er umuligt selv at komme frem.

Kontaktoplysninger:

Brand og redning 8970 35 99 (døgnvagt)
Lokalleder Se kontaktoplysninger i højremenuen