Action Card - Legionella i vandanlæg

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Opgave:

Opretning af fejl i vandanlægget:

Hvis prøvesvar indikerer, at der er problemer med temperaturforholdene i vandsystemet, igangsætter Ejendomme kortlægning af systemet samt udarbejder plan for udbedring.

Efter udbedring udtages ny vandprøve for at påvise at systemet nu drives under korrekte forhold, således at Legionella ikke kan forekomme i kritiske koncentrationer.

Hvem:

Ejendomme koordinerer prøvetagning med Teknisk Service og andre relevante parter. 

Hvornår:

Ved påvisning af legionella i vandanlæg.

Handling:

Ejendomme:

Prøvesvar og evt. umiddelbare handlinger:

Prøvesvar sendes i elektronisk rapport til Ejendomme. Typisk 10 dage efter indsendelse.

Ejendomme informerer lederen på det pågældende tilbud om prøvesvar samt evt. uregelmæssigheder, der kræver korrigerende handlinger.

Hvis prøvesvarene indikerer at der er behov for umiddelbar afhjælpning igangsætter Ejendomme termisk desinfektion af vandsystemet (Udvalgte brusere/haner løber med varmt vand i 45 minutter)

Opretning af evt. fejl i vandsystemet:

Hvis prøvesvar indikerer, at der er problemer med temperaturforholdene i vandsystemet, igangsætter Ejendomme kortlægning af systemet samt plan for udbedring.

Efter udbedring udtages ny vandprøve for at påvise, om systemet nu drives under korrekte forhold, således at Legionella ikke kan forekomme i kritiske koncentrationer.

Ejendomme overvåger herefter systemets drift:

Ejendomme sørger for, at temperaturforholdene i varmt vands-systemet automatisk overvåges, samt at termisk desinfektion foretages som en integreret del af driften.

Tilbuddet:

Medarbejderne på tilbuddet kan fortsat hjælpe borgerne i bad med mindre Ejendomsafdelingen oplyser om andet.

Dog kan man altid med fordel lade vandet løbe til det bliver varmt, og systemet er skyllet igennem, før man hjælper borgeren med brusebad.

Bemanding: 

Ejendomsafdelingen er ansvarlig for at sikre, at der ikke er Legionella i vandanlægget.

Ejendomsafdelingen er ansvarlig for at sikre, at medarbejderne er orienteret om de korrekte handlinger jf. omfanget af Legionella i vandanlægget.

Kontaktoplysninger: 

Ejendomsafdelingen

Nærmeste leder

Hygiejnekonsulent

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter: 

Skabelon til SMS-beskeder

Kogevejledning