Legionella i vandanlæg - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Opretning af fejl i vandanlægget:

Hvis prøvesvar indikerer, at der er problemer med temperaturforholdene i vandsystemet, igangsætter Ejendomme kortlægning af systemet samt udarbejder plan for udbedring.

Herefter udtages ny vandprøve for at påvise at systemet nu drives under korrekte forhold, således at legionella ikke kan forekomme i kritiske koncentrationer.

Hvem:

Ejendomme koordinerer prøvetagning med Teknisk Service og andre relevante parter

Hvornår:

Ved påvisning af legionella i vandanlæg.

Handling:

Ejendomme:

Prøvesvar og evt. umiddelbare handlinger:

Prøvesvar sendes i elektronisk rapport til Ejendomme. Typisk 10 dage efter indsendelse.

Ejendomme informerer sektionsledelsen samt lokalleder på det pågældende plejecenter om prøvesvar samt evt. uregelmæssigheder, der kræver korrigerende handlinger.

Hvis prøvesvarene indikerer at der er behov for umiddelbar afhjælpning igangsætter Ejendomme termisk desinfektion af vandsystemet (Udvalgte brusere/haner løber med varmt vand i 45 minutter)

Opretning af evt. fejl i vandsystemet:

Hvis prøvesvar indikerer, at der er problemer med temperaturforholdene i vandsystemet, igangsætter Ejendomme kortlægning af systemet samt plan for udbedring.

Herefter udtages ny vandprøve for at påvise, at systemet nu drives under korrekte forhold, således at legionella ikke kan forekomme i kritiske koncentrationer.

Ejendomme overvåger herefter systemets drift:

Ejendomme sørger for, at temperaturforholdene i varmt vands-systemet automatisk overvåges, samt at termisk desinfektion foretages som en integreret del af driften.

Plejecentret:

Medarbejderne på plejecentret kan fortsat hjælpe borgerne i bad.

Lad vandet løbe i nogle minutter til det bliver varmt, og systemet er skyllet igennem, før man hjælper borgeren med brusebad.

Kontaktoplysninger:

Liste over særlige kontaktpersoner i forbindelse med den konkrete opgaves udførelse

Ejendomme
Lokalledere
Sektionsledelsen
Hygiejnekonsulent