Trafikulykke med personskade - Action Card

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen
Gennemgået af Beredskabsgruppen
Godkendt af Inge Bank/Lederforum den 6 december 2017

Trafikulykke – arbejdsulykke (Busser – Biler og cykler)

Opgave:

Arbejdsrelateret trafikulykke, der involvere medarbejdere eller bus, der befordre borgere til eksempelvis daghjem.

Hvem/Alarmering:

Chaufføren – eller en anden tilstedeværende person skal tage ansvaret for skadesstedet til kvalificeret hjælp kommer.

Ring via 112 Appen

Orienter:

I - Hvem du er, funktion

S - Hvor du ringer fra (skadessted , Oplys præcis adresse , evt. speciel adgangsvej – aftal mødested)

B – Hvad er der sket - Antal i bussen, Antal tilskadekomne – evt. hvilke skader/fastklemte

A – Vurdering af situationen

R – Hvad skal vi gøre

Få bekræftet, at meldingen er forstået

Handling:

Få overblik over hændelsen

 • Stands ulykken
 • Slå katastrofeblink til
 • Opsæt advarselstrekant
 • Hvor mange/hvilke personer er skadet?
 • Er skaden/skaderne alvorlige/mindre alvorlige?
 • Tag dig af den/de tilskadekomne - se om andre er påvirket af ulykken / hændelsen
 • Sikre at flere ikke kommer til skade
 • Sørg for din egen sikkerhed

Stands ulykken

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses.

 • Trafikken skal standses,
 • motoren stoppes,
 • Den/de tilskadekomne bringes væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkommende. (stadig under hensyntagende til egen sikkerhed)

Organiserer og fordel arbejdet

 • Stop Trafik
 • Førstehjælp fysisk/psykisk

Egen sikkerhed

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Vurdér den tilskadekomne

Yd livreddende førstehjælp. Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation. Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste hjertestarter (AED). Alarmcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale.

Hold nysgerrige fra stedet, men lad kompetente hjælpe

Bemanding:

Chaufføren og andre kompetente på skadesstedet

Kontaktoplysninger:

ledelsen - se beredskabsplanens højre menu