Action Card - Førstehjælp

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Opgave

At yde førstehjælp på skadessted

 • Tidlig erkendelse og hurtig alarmering – ring 1-1-2
 • Tidlig hjertelungeredning (HLR)

Livreddende førstehjælp

 • Sikre luftvejene frie
 • Hjertelungeredning, der gøres med hjertemassage: 30 hårde tryk efterfulgt af2 indblæsninger (30:2)
 • Stands eventuelle blødninger

Undersøgelse af den bevidstløse

 • Kan man få kontakt – tal højt til personen, rusk forsigtigt i personen
 • Tjek vejrtrækning – læg kinden over personens mund og næse - se, lyt & føl efter vejrtrækning

Hvis personen ikke trækker vejret

 • Kald på hjælp
 • Alarmer 1-1-2
 • Bøj hovedet bagover til der er naturlig modstand og løft samtidig kæben opad og giv hjertelungeredning – 30 tryk på brystkassen lige over spidsen af brystbenet og to indblæsninger
 • Fortsæt med HLR til det alarmerede beredskabs personale kommer frem

Hvis personen trækker vejret, men er bevidstløs

 • Lægges i stabilt sideleje, sikre frie luftveje
 • Kontroller jævnligt vejrtrækning og bevidsthedsniveau 

Ved mistanke om indre blødning og ved store blodtab

 • Læg person fladt og sørg for at personens ben er løftet op f. eks på en stol
 • Giv ikke mad og væske

Ved ydre blødning

 • Hold den blødende legemsdel højt
 • Tryk direkte mod det blødende sted f.eks. med et klæde
 • Læg trykforbinding direkte på det blødende sted

Ved risiko for brud på nakke/ryg må personens krop ikke roteres. Lad personen ligge, hvis vedkommende er vågen og har normal vejrtrækning. 

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

 • Alle har et lovpligtigt ansvar for at hjælpe et menneske i nød
 • Alle, der transporterer borgere erhvervsmæssigt, skal have et førstehjælpskursus