Opgave:

Yde førstehjælp på skadessted.

Livreddende førstehjælp:

 • Hold luftvejene frie
 • Hjertemassage
 • Stands eventuelle blødninger

Ved risiko for brud på nakke/ryg må personens krop ikke roteres. Lad personen ligge, hvis vedkommende er vågen og har normal vejrtrækning.

Undersøgelse af den bevidstløse:

Undersøgelse af den bevidstløse

 • Prøv at få kontakt
 • Tjek vejrtrækning
 • Bøj hovedet bagover til der er naturlig modstand og løft samtidig kæben opad.
 • Læg kinden over personens mund og næse og se, lyt & føl efter vejrtrækning
 • Se også efter bevægelser af brystkassen
 • Forsøg IKKE at mærke efter puls. Hvis personen er bevidstløs uden vejrtrækning startes hjertelungeredning

Førstehjælp hos bevidstløs:

Bevidstløs, som trækker vejret selv:

 • Lægges i stabilt sideleje, sikre frie luftveje
 • Kontroller jævnligt vejrtrækning og bevidsthedsniveau

Bevidstløs uden vejrtrækning:

 • Undersøg personenes bevidsthe dog skab frie luftveje
 • Hvis personen er bevidstløs, tilkaldes hjælp
 • Giv hjertemassage, påbegynd hjerte-lunge redning med 30 brystkompressioner
 • Giv kunstig åndedræt, 2 langsomme mund-til-mund-indblæsning – brug max 10sekunder
 • Fortsæt hjerte-lunge redning med 30-2
 • Bliv ved til borgeren vågner eller andre tager over

Vågen person med store skader:

Ved mistanke om indre blødning og ved store blodtab

 • Læg person fladt med benene hævet
 • Giv ikke drikke eller mad

Ydre blødning

 • Hold den blødende legemesdel højt
 • Tryk direkte mod det blødende sted f.eks. med et klæde
 • Læg trykforbinding direkte på det blødende sted
 • Ved store blødninger - hæv benene

Kilde: http://patienthaandbogen.dk/akutte-sygdomme/forstehjelp/skadested-trafikulykke-1238.html

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

 • Alle har et lovpligtigt ansvar for at hjælpe
 • Alle, der transporterer borgere erhvervsmæssigt, skal have et førstehjælpskursus.