Alvorlig personrettet hændelse - Indsatsplan

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Situation

Et eller flere personer bliver udsat for alvorlig personrettet hændelse

Alarmering

Ring 112 og anmeld hændelsen

Derefter kontaktes den lokale leder.

Opgaver

 • Skab
  overblik over situationen
 • Bevar roen og undgå panik

Handling

 • Én person på hændelses- eller arbejdsstedet, leder "slagets gang" og følger alarmeringsinstruksen.
 • Sektionsledelsen informeres og holder løbende Sundheds- og Omsorgschefen informeret.
 • Om nødvendigt, indkaldes Krisestaben.
 • Psykisk førstehjælp kan blive aktuelt, selvom øvrigt involverede umiddelbart virker afklarede. Se evt. indsatsplan for det psykosociale beredskab.

Ledelse og organisation

Ledelsen på det berørte sted har ansvaret for indsatsen og kontakten til politiet, indtil Krisestaben, som er sammensat til den aktuelle situation, er trådt sammen.

Krisestaben sikrer den overordnede koordinering.

Kommunikation

 • Krisestaben modtager orientering fra Sundheds- og Omsorgschefen
 • Krisestaben har ansvaret for information til den lokale ledelse, samt information til pårørende og pressen.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation.

Kontaktoplysninger

Politi
Lokalledere/Ledelsen
KrisestabenPsykologer (krisehjælp 8970 1299)

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 • Se også kommunens tilbud om krisehjælp
 • 112 app Danmark er installeret på Sundheds- og Omsorgsafdelingen mobile enheder.
 • Kaldes alarmcentralen via appen, sendes mobilens GPS-koordinationer automatisk til vagtcentralen.