Situation

Et eller flere personaler i Socialafdelingen bliver udsat for alvorlig personrettet hændelse så som overfald eller voldsomt uheld. 

Alarmering

Personalet ringer 112.

Derefter kontaktes afdelingslederen.

Afdelingslederen sikrer ved opkald til 112, at alarmen er gået igennem og kontakter sektionslederen.

Opgaver

  • Bevare roen og undgå panik
  • Skabe overblik over situationen

Handling

Alarmere

Én person på hændelses- eller arbejdsstedet leder "slagets gang" og følger alarmeringsinstruksen.

Sektionsledelsen informeres.

Socialchefen informeres og det vurderes om krisestaben skal indkaldes.

Det er vigtigt at der informeres hurtigt til den øverste ledelse og at disse informeres løbende.

Psykisk førstehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede.

Ledelse og organisation

Det berørte steds ledelse har ansvaret for indsatsen og kontakten til politiet til Krisestaben er trådt sammen.

Krisestaben sørger for den overordnede koordinering.

Bemanding og udstyr

Personale på stedet

ledelsen

Kommunikation

Krisestaben modtager orientering.

Krisestaben har ansvaret for information til det berørte steds ledelse, samt information til pårørende og pressen.

Kontakt oplysninger

Politi
Sektionsledere
Krisestaben
Psykologer (krisehjælp)

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se også kommunens tilbud om krisehjælp

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af :Carsten Andersen
Godkendt af Dorte Eastwood/sektionsledermødet d.15.11.2017

Action cards

Oversigt over materiale, der er udarbejdet for at understøtte indsatsplanen:
Action card:
Personskade
Trafikulykke med personskade
Bilag: Første hjælp – nødvendig viden