Opgave

Der skabes et overblik over opgaverne:

  • Antal smittede borgere
  • Antal smittede medarbejdere
  • Særlige faremomenter
  • Prioritering af opgaver
  • Behov for evakuering

Evt. modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt tilsyn med samme.

Hvem

Funktionsleder i samarbejde med sektionsledelsen.

Ved ekstraordinære udskrivelser koordineres indsatsen i samarbejde med myndighed og almen praksis.

Hvornår

Opretholdelse af beredskabet planlægges af funktionslederen i samarbejde med sektionsledelsen.

Handling

  • Sikre, at smittede borgere får lægeligt tilsyn
  • I tilfælde af behov for isolering af smittede vil dette ske i tæt samarbejde med krisestaben
  • Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner
  • Vurdere omfanget af borgere, med behov for pleje og praktisk hjælp til planlægning af beredskabet

Kontaktoplysninger

Funktionsleder

Sektionsleder

Evt. Socialchef

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Oprettelse/revision

Dette Action Card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021.