Opgave

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation.

Indkaldelse af ekstra medarbejdere i forbindelse med hændelser, hvor det antal personale, der er på vagt, ikke er tilstrækkeligt til at løse opgaven.

Hvem

Funktionslederen planlægger vagtberedskabet.

I vagterne har medarbejderne i samråd med funktionslederen bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Hvornår

Er der behov for planlagte handlinger der kræver indkaldelse af ekstra medarbejdere, indkaldes det nødvendige personale i dagtiden.

Er der tale om uventede hændelser, vurderer funktionslederen, om der er behov for indkaldelse af ekstra personale.

Handling

På baggrund af de informationer funktionslederen modtager angående situationen gøres følgende:

  • Skab overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af situationen
  • Vurder behov for indkaldelse af ekstra medarbejdere
  • Vurder hvilke faglige kvalifikationer der er behov for i forhold til hændelsen

Sektionsledelsen involveres i processen hvis det f.eks. bliver nødvendigt med en eventuel omrokering imellem de forskellige områder.

Vagtplanen justeres, så kritiske opgaver fortsat kan løses.

Bemanding

Medarbejdere på vagt.

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Oprettelse/revision

Dette Action Card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021.