Opgave

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation.

Brug af værnemidler til afbrydelse af smitteveje.

Hvem

Hygiejnenøglepersonen i hvert område planlægger i samarbejde med funktionslederen og den hygiejneansvarlige (Sundhedskoordinator) indsatsen.

Hygiejnenøglepersonen orienterer og underviser lokalt i brug af relevante værnemidler.

Hvornår

Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Socialtilsyn Nord og Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Håndhæve de grundlæggende og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Bruge relevante værnemidler på korrekt vis.

Bemanding

Hygiejnenøglepersonen i hvert område planlægger i samarbejde med afdelingsledelsen og den lokale hygiejneansvarlige, indsatsen.

Udstyr

Der skal sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne. 

I de enkelte lokalområder skal være følgende værnemidler:

  • Beskyttelsesforklæde
  • Overtrækskittel
  • Maske/mundbind
  • Handsker
  • Briller/visir

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Der oprettes evt. ekstra værnemiddeldepoter på lokationer kun for Socialafdelingen.

Kontakt

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Dette dokument suppleres eller erstattes evt. af andre vejledninger udarbejdet centralt i kommunen.

Se også det retningsgivende dokument "Hygiejne-Håndhygiejne".

Oprettelse/revision

Dette Action Card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021.