Situation

Grundet IT-nedbrud kan borgerens medicinkort på Sensum Bosted ikke tilgås og ej heller FMK (Fælles Medicin Kort).

Du har derfor ikke mulighed for at se borgerens aktuelle medicinkort.

Alarmering

Der vil typisk komme en fejlmelding fra Sensum supporten eller IT-afdelingen om uregelmæssigheder.

Beskeden gives videre til relevante medarbejdere og medicinnøglepersoner via mail.

Funktionslederen orienteres via mail.

Opgaver

Medicindoseringen kan ikke kontrolleres, hvis der ikke er optalt medicin i doseringsæsker.

Handling

Borgerens læge kontaktes, hvis der er tvivl om medicindoseringen.

PN-medicin registreres manuelt og skrives ind i systemet, når det fungerer igen.

Ledelse og organisation

De medarbejdere, der er på arbejde, håndterer situationen.

Medicinnøgleperson på eget eller andet tilbud kontaktes for evt. supplerende hjælp eller aftaler.

Funktionslederen orienteres.

Bemanding og udstyr

Evt. opdaterede fysiske medicinlister kan anvendes.

Medicinnøglepersoner på eget eller andet tilbud i Socialafdelingen kan være primære kontaktpersoner ved tvivlsspørgsmål.

Kommunikation

​Intern kommunikation:

​Sensum support eller IT-afdeling undersøger årsager til IT-nedbrud og giver besked til medarbejdere i driften via telefon, hvis ikke adgang til mail
så snart de ved mere.

Forløbet drøftes efterfølgende på teammøde med deltagelse af medicinansvarlige medarbejdere og funktionsleder.

Kontakt oplysninger

Medicinnøglepersoner (telefonisk på tilbud)

Funktionsleder pr. telefon eller mail (hvis adgang)

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se evt. også det retningsgivende dokument for "Medicinhåndtering".

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021.

Action Cards

Der er ikke knyttet Action Cards til denne indsatsplan