Opgave

En medarbejder finder en person, der er livløs.

Indsatsplanen Alvorlig hændelse understøttes af dette Action Card. 

Hvem 

Medarbejdere der konstaterer dødsfaldet først.

Hvornår 

Umiddelbart når dødsfaldet konstateres. 

Handling

Medarbejderen, der finder personen ringer 112.

Medarbejderen bliver hos personen indtil hjælpen når frem.

Øvrige borgere holdes væk fra stedet.

Det er kun en læge, der kan konstatere dødsfald. Det er lægens afgørelse om politiet skal tilkaldes.

Funktionsleder kontaktes via mobiltelefon, når situationen er under kontrol.

Pårørende kontaktes hurtigst muligt af funktionsleder eller sektionsleder.

Bemanding

Personalet der er på arbejde udfører opgaven.

Der indkaldes evt. ekstra personale.

Funktionslederen koordinerer indsatsen. Hvis det ikke er muligt, aftaler medarbejderne arbejdsfordelingen.

Kontaktoplysninger  

Alarmcentral 112

Politi               114

Se kontaktoplysninger i sort boks. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se evt. også det retningsgivende dokument for "Borgernes behov for behandling" samt "IGVH og fravalg af levsforlængende behandling".

Oprettelse/revision

Dette Action Card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood, februar 2021.