Opgave

Arbejdsrelateret trafikulykke, der involverer medarbejdere og/eller bus, der befordrer borgere f.eks. til og fra dagtilbud.

Chaufføren - eller en anden tilstedeværende person tager ansvaret for skadestedet til kvalificeret hjælp kommer.

Der ydes førstehjælp til den/de tilskadekomne.

Indsatsplanen Alvorlig hændelse uderstøttes af dette Action Card.

Hvem 

Chauffør eller andre relevante medarbejdere.

Hvornår

Umiddelbart når hændelsen konstateres.

Handling

Ring til alarmcentralen. Tryk 112.

Orienter:

I - Hvem du er, funktion.

S - Hvor du ringer fra (skadested, oplys præcis adresse, evt. special adgangsvej - aftal mødested).

B - Hvad er der sket - antal i bussen, antal tilskadekomne - evt. hvilke skader/fastklemte.

A - Vurdering af situationen.

R - Hvad skal vi gøre.

Få bekræftet, at meldingen er forstået.

Få overblik over hændelsen:

 • Stands ulykken
 • Slå katastrofeblink til
 • Opsæt advarselstrekant og påtag evt. refleksvest
 • Hvor mange/hvilke personer er skadet?
 • Er skaden/skaderne alvorlige/mindre alvorlige?
 • Tag dig af den/de tilskadekomne - se om andre er påvirket af ulykken/hændelsen
 • Sikre at flere ikke kommer til skade
 • Sørg for din egen sikkerhed

Stands ulykken:

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses.

 • Trafikken skal standses
 • Motoren skal stoppes
 • Den/de tilskadekomne bringes væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkommende (stadig under hensyntagen til egen sikkerhed)

Organiser og fordel arbejdet:

 • Stop trafik
 • Førstehjælp fysisk/psykisk

Egen sikkerhed:

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige
for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Vurdér den tilskadekomne:

Yd livreddende førstehjælp. Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation. Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte
kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste hjertestarter (AED).

Alarmcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale.

Hold nysgerrige fra stedet, men lad kompetente hjælpe. 

Bemanding

Personalet der er på arbejde.

Der indkaldes evt. ekstra personale

Funktionslederen koordinerer indsatsen. Hvis det ikke er muligt aftaler medarbejderne arbejdsfordelingen.

Udstyr

Evt. førstehjælpskasse i bil/bus.

Advarselstrekant og evt. vest i bil/bus. 

Kontaktoplysninger

Alarmcentral 112

Politi               114

Kontakt efterfølgende funktionsleder og informer om hændelsen

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se evt. også det retningsgivende dokument for "Borgernes behov for behandling".

Vær opmærksom på, om den tilskadekomne og/eller eventuelle vidner til ulykken har behov for krisehjælp.

Oprettelse/revision 

Dette Action Card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021.