Situation

En eller flere medarbejdere eller borgere bliver udsat for en alvorlig hændelser som f.eks. alvorlig skade eller ulykke. 

Alarmering

Personalet ringer 112 via telefon.

Derefter kontaktes funktionsleder pr. telefon og evt. sektionsleder.

Opgaver

 • Bevare roen og undgå panik
 • Skabe overblik over situationen
 • Hjælpe tilskadekomne

Handling

 • Der alarmeres
 • Én person på hændelses- eller arbejdsstedet leder "slagets gang"
 • Stands ulykken
 • Vurder tilskadekomne
 • Yd førstehjælp

Funktionsleder og sektionsleder kontaktes så hurtigt som muligt, når situationen er under kontrol og det vurderes om Socialchef og
evt. krisestab skal involveres. 

Ledelse og organisation

Det berørte tilbuds medarbejdere og ledelse har ansvaret for indsatsen og kontakten til evt. alarmcentral, politi eller andre relevante
myndigheder/instanser.

Ledelsen eller evt. krisestaben i Socialafdelingen sørger efterfølgende for den overordnede koordinering.  

Bemanding og udstyr

Personale og evt. ledelse på stedet.

Kommunikation

Socialafdelingens krisestab modtager orientering fra leder.

Sektionsleder alternativt krisestaben i Socialafdelingen har ansvaret for information til andre ledere samt information til pårørende, borgere
og pressen alt efter hændelsens type/alvor/omfang.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation

Silkeborg Kommunes kommunikationsafdeling inddrages efter behov.

Kontakt oplysninger

Centrale instanser/personer kontaktes pr. telefon.

 • Alarmcentral
 • Politi
 • Funktionsleder
 • Sektionsleder

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Andre:

Evt. krisestab
Evt. psykolog

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se evt. også det retningsgivende dokument for "Borgernes behov for behandling".

Alle medarbejdere bør løbende være undervist i hvordan man udøver førstehjælp.

Psykisk førstehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede.

Se også kommunens tilbud om krisehjælp.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021.

Action cards

Action Cards tilknyttet denne indsatsplan (se sort boks med Action Cards):

 • Akut dødsfald
 • Trafikulykke
 • Personskade