Indsatsplan akut dødsfald

Delplan for Socialafdelingen. Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Situation

En medarbejder finder en borger, der er livløs. 

 

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere eller borgere.
Medarbejderen, der finder borgeren ringer 112.
Afdelingsleder kontaktes via mobil telefon, når situationen er under kontrol.
 

Opgaver

Medarbejderen bliver hos borgeren indtil hjælpen når frem.
Øvrige borgere holdes væk fra stedet
 

Handling

Det er kun en læge, der kan konstatere dødsfald. Det er lægens afgørelse om politiet skal tilkaldes. 

 

Ledelse og organisation

Afdelingslederen koordinerer indsatsen. Hvis det ikke er muligt, aftaler medarbejderne arbejdsfordelingen. 

 

Bemanding og udstyr

Personalet, der er på arbejde .
Der indkaldes evt. ekstra personale.

 

Kommunikation

Medarbejderne informeres snarest muligt via internt opslag/mail. Afdelingslederen udarbejder informationen.
Sektionslederen modtager ligeledes informationen.

Pårørende kontaktes hurtigst muligt af afdelingsleder eller sektionsleder.
 

Kontakt oplysninger

Lægevagt; 70 11 31 31

Se kontaktoplysninger under de enkelte institutioner.
 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Carsten Andersen
Godkendt af Dorte Eastwood/sektionsledermøde d.15.11.2017
 

Action cards

Se under det enkelte tilbud.