Delplan for Socialafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Afdelingens kritiske funktioner

 • Sikre dækning af borgernes basale og livsnødvendige behov (f.eks. mad, drikke, medicin, ly mv.)
 • Opretholdelse af sikkerhed for borgere og medarbejdere, der opholder sig på Socialafdelingens tilbud

Afdelingens interne krisestyringsorganisation


Kriseleder:

Socialchef Dorte Eastwood, tlf. 2349 5658
Mail: Dorte.Eastwood@silkeborg.dk

Stedfortræder: Sektionsleder Iben Tulstrup Kristensen, tlf. 2055 8209
Mail: Ibentulstrup.Kirstensen@silkeborg.dk 

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:
Konsulent Maja Alsén, tlf. 6150 9085
Mail: Maja.Alsén@silkeborg.dk

Stedfortræder: Konsulent Sisse Resen, tlf. 2332 4182
Mail: Sisse.Resen@silkeborg.dk 

Ansvarlig for involverede personer: 
Sektionsleder Kirsten Slumstrup, tlf. 2125 4760
Mail: Kirsten.Slumstrup@silkeborg.dk 

Stedfortræder: Sektionsleder Iben Tulstrup Kristensen, tlf. 2055 8209
Mail: Ibentulstrup.Kristensen@silkeborg.dk

Løsningsansvarlig: 
Sektionsleder Iben Tulstrup Kirstensen, tlf. 2055 8209
Mail: Ibentulstrup.Kristensen@silkeborg.dk

Stedfortræder: Sektionsleder Kirsten Slumstrup, tlf. 2125 4760
Mail: Kirsten.Slumstrup@silkeborg.dk 

Ansvarlig for kommunikation: 
Stabsleder Karsten Binderup, tlf. 3034 3422
Mail: Karsten.Binderup@silkeborg.dk 

Kommunikationsafdelingen, tlf. 8970 1341

Øvrige: 
Sundhedskoordinator Linda Nebel, tlf. 5149 0169
Mail: Linda.Nebel@silkeborg.dk 

Evt. øvrige udpeges af kristeleder i forbindelse med aktivering af krisestaben 

Mødested:
Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1: Lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1

Sekundært mødestede (hvis krisestaben er aktiveret på niveau 2 eller hvis C121 af anden årsag ikke kan benyttes): Lokale E214, Søvej 3

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet/form (Teams) efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige
deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse: 
Kontakt sker med telefon, sms og mail.

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært. 

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefonen uden for normal arbejdstid. 

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Socialchef Dorte Eastwood indgår i kommunens øverste krisestab, når det er relevant.

Stedfortræder: Sektionsleder Iben Tulstrup Kristensen.

Alarmering

Alarm og varsling kan komme fra borgere og fra medarbejdere og ledelse i Socialafdelingen.

I forhold til Sundhedsberedskabet kan alarm og varsling også komme fra Regionens Akutfunktion, Sundhedsstyrelsen, 
Styrelsen for Patientsikkerhed og Redningsberedskabet.

Modtager af alarm involverer straks nærmeste leder med henblik på eventuel aktivering af krisestaben,
jævnfør aktiveringsprocedure i Generel Plan for Fortsat Drift.

Alarmering sker telefonisk.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver: 

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktivér
 • Følg dagsordenen

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Tilvejebring det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstart af løbende situationsbillede
 • Sørg for iværksættelse af skærpet overvågning af relevante funktionspostkasser

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring.

Opgaver til ansvarlig for involverede personer:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og interessent analyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring.

Opgaver til løsningsansvarlig:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring.

Opgaver til ansvarlig for kommunikation:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring.


Kontaktoplysninger

Socialchef Dorte Eastwood, tlf. 2349 5658

Sektionsleder Iben Tulstrup Kristensen, tlf. 2055 8209 

Sektionsleder Kirsten Slumstrup, tlf. 2125 4760 

Stabsleder Karsten Binderup, tlf. 3034 3422

Myndighedsleder Lars Bundgaard Leen, tlf. 4079 8993

Kriseleder er ansvarlig for at kontakte centrale personer og relevante eksterne myndigheder.

Se yderligere kontaktoplysninger i sort boks til højre. 


Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Maibrit Pedersen og Carsten Andersen. 
Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021