Situationen

Elever og medarbejdere er i risiko for at blive smittet med alvorlig sygdom

Alarmering

Pårørende eller Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter Skoleleder

Opgaver

  • Sikre at så få personer som muligt bliver smittet
  • Informere alle i risikogruppen hurtigst muligt om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig

Handling

Skoleleder kontakter hurtigst muligt Områdeleder

Skoleleder informerer snarest elever, forældre og medarbejdere om situationen og om, hvordan den enkelte skal forholde sig jf. lokal plan for kommunikation

Skoleleder opretter et dokument i GO og skriver alle detaljer ned i forløbet – herunder noteres, hvem der har været i kontakt med den eller de smittede

Områdeleder kontakter

  • Skolechef for at orientere om situationen og drøfte, om krisestaben skal aktiveres Se aktivering af krisestaben
  • Styrelsen for patientsikkerhed for at rådføre sig om den sygdomsmæssige situation og udvikling
  • Ledende Sundhedsplejerske for at koordinere indsats i andre regi i kommunen
  • Kommunikationschef for at koordinere kommunikationen

Organisering og ledelse

Den lokale leder varetager kriseledelsen på skolen

Områdeleder varetager den eksterne kriseledelse, som løbende koordineres med den lokale leder

Områdeleder har som udgangspunkt kontakten til de eksterne samarbejdspartnere

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Skoleleder vurderer, om der er behov for information på andre sprog til forældrene

Områdeleder ansvarlig for ekstern kommunikation

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger 

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Styrelsen for Patientsikkerhed Nord 72227970

Ledende sundhedsplejerske Birgitte Olesen 92433285

Andre opmærksomhedspunkter

Skoleleder skal være opmærksom på evt. behov for opfølgende krisehjælp i elev- og medarbejdergruppen

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Skolerne har lokale planer for kommunikation