Radikalisering af unge

Du får som medarbejder mistanke om radikalisering af en borger under 30 år, eller du modtager en bekymringshenvendelse fra eksempelvis en forælder, nabo eller andre.