PLOV

Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (PLOV)
Skoleafdelingen og Børn- og Familieafdelingen

Formålet med denne plan er at gøre medarbejdere på institutioner og skoler i stand til at agere hensigtsmæssigt i en PLOV-situation, indtil politiet ankommer og overtager styringen af hændelsen. PLOV er en politiforkortelse, som står for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger.

Indsatsplan for PLOV