Situation

En eller flere personer angriber skolens elever eller medarbejdere med en eller anden form for våben.

 • Politiet opfordrer alle ledere og medarbejdere til at lave forebyggende opkald på 114 ved observation af bekymrende adfærd hos en borger.
 • Forebyggelse af PLOV er beskrevet i dette dokument fra UVM: Sikkerhed og kriseberedskab

Alarmering

Ledere og medarbejder advarer alle omkring sig og aktiverer skolens alarmeringssystem for PLOV (Se skolens indsatsplan for PLOV)

Alle ringer 112 så snart det er muligt

Opgaver

 • Alarmere og hjælp så mange personer som muligt i sikkerhed
 • Hjælpe sig selv i sikkerhed
 • Alarmere politiet
 • Aktivere skolens PLOV
 • Skoleleder aktiverer Skoleafdelingens krisestab (se aktivering af Skoleafdelingens krisestab)
 • Understøtte politiets arbejde, hvis det er muligt – men egen og andres sikkerhed går forud dette
 • Understøtte politiet og ledelsen i efterbehandling af hændelsen fx med
 1. Oversigtskort over bygningerne i A3-format i GO-sag
 2. Kontaktliste på skolens ledelse og Skoleafdelingens krisestab på delplanen på Silkeborg Kommunes beredskabsside

Handling - Flygt-Gem dig-alarmér

Alle ledere, medarbejdere og elever følger instruksen Flygt-Gem dig-alarmér

Alle flygter, hvis muligt og advarer alle andre omkring sig

Alle hjælper sig selv i sikkerhed

Ledere og medarbejdere aktiverer skolens PLOV (Se skolens indsatsplan for PLOV)

Medarbejdere vurderer sikre flugtveje og fortæller børnene fx at de skal gemme sig væk fra skolen eller løbe hjem, hvis de kan

Hvis flugt ikke er muligt, skal man gemme sig og om muligt barrikadere sig:

 • Søge mod et afgrænset lokale og blive der. Om nødvendigt barrikadere døre, lukke vinduer og trække gardiner for
 • Søge væk, så man ikke er i skudlinje fra dør og vinduer
 • Søge dækning bag stabile bygningsdele som mursten og beton
 • Sætte alt på lydløs/sluk, sluk lyset og vær stille

Alle, der har gemt sig eller er flygtet, ringer hvis muligt 112. Regn ikke med, at andre gør det.

Skoleleder aktiverer Skoleafdelingens krisestab via Områdeleder, Skolechef eller Skoleafdelingen.

Alle afventer nærmere instruks fra politiet – kun politiet kan afblæse PLOV

Efter politiets afblæsning

Alle i skjul giver sig til kende ved at forholde sig roligt, holde hænder synlige og adlyde instrukser. Løb ikke frem mod politiet!

Skoleleder og medarbejdere på stedet yder omsorg for børnegruppen og kollegaer

Skoleleder og medarbejdere henviser alle henvendelser fra pårørende eller presse til politiet.

Skoleleder og medarbejdere handler efter politiets eller krisestabens anvisninger

Ledelse og organisation

Politiet har kriseledelsen under hændelsen

Ledende medarbejder fra Brand og Redning og evt. fra Skoleafdelingen kan indtræde i politiets kriseledelse i Holstebro

Skoleafdelingens krisestab understøtter politiets kriseledelse

Efter politiets afblæsning

Skoleafdelingens krisestab overtager kriseledelsen efter afblæsning

Kommunikation

Politiet har ansvaret for krisekommunikationen under hændelsen

Skoleafdelingens krisestab understøtter politiets kommunikation

Efter politiets afblæsning

Skoleafdelingens krisestab overtager efter afblæsning ansvaret for kommunikationen. Koordinering med politiet kan fortsat være nødvendigt

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Opmærksomhedspunkter

Skoleafdelingens krisestab og skoleleder skal være opmærksomme på evt. behov for opfølgende krisehjælp i elev- og medarbejdergruppen

Action Cards

Skolerne har lokale PLOV indsatsplaner

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Skolerne har lokale sorghandleplaner

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, maj 2022

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, juni 2022