Situation

Flere elever eller medarbejdere bliver syge samtidigt eller oplever de samme symptomer fx åndenød, kløe i øjnene, ufrivillig hoste, mm. inden for kort tid. Luften mistænkes for at være årsagen

Skolen bliver varslet om, at der er et kemisk udslip i nærheden

Alarmering

Kan komme fra alle skolens interessenter, Brand og Redning eller via varslingssystemet

Opgaver

  • Sikre at elever og medarbejdere ikke udsættes for udslippet
  • Få den nødvendige hjælp
  • Informere alle interessenter om, hvordan de skal forholde sig

Handling

Skoleleder eller medarbejdere forsøger at lokalisere, om udslippet kommer udefra eller fra et lokale på skolen

Hvis udslippet er indenfor:

Skoleleder sikrer, at alle elever og medarbejdere evakueres jf. lokal plan for evakuering

Hvis udslippet er udenfor:

Skoleleder sikrer, at alle elever og medarbejdere holdes indenfor

I begge situationer

Skoleleder sikrer sammen med medarbejdere, at så mange døre og vinduer som muligt lukkes uden at sætte sig selv i fare

Skoleleder sikrer, at ventilationsanlægget slukkes

Hvis elever eller medarbejdere skal have akuthjælp, håndteres hændelsen som Ulykke eller dødsfald i skoletiden

Skoleleder eller anden medarbejder tilkalder Brand og Redning via 112

Skoleleder orienterer Områdeleder om situationen

Skoleleder informerer alle elever, medarbejdere og forældre om, hvordan de skal forholde sig i situationen jf. lokal plan for kommunikation

Ledelse og organisation

Skoleleder varetager kriseledelsen på skolen i samarbejde med indsatsleder

Områdeleder varetager den eksterne kriseledelse, som løbende koordineres med Skoleleder

Områdeleder har som udgangspunkt kontakten med Skolechef og Kommunikationschef

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Skoleleder vurderer, om der er behov for information på andre sprog til forældrene

Hvis Skoleleder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger

Alarmering 112

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Skolerne har lokale planer for evakuering

Skolerne har lokale planer for kommunikation