Situation

Skolens strøm-, vand- eller varmeforsyningen afbrydes eller varsles afbrudt, så undervisningen eller fritidsdelen ikke kan foregå på almindelig vis

Alarmering

Forsyningssvigtet kan opdages af alle skolens interessenter eller varsles af det pågældende forsyningsselskab

Opgaver

  • Sikre at ingen kommer til skade pga. forsyningssvigtet
  • Finde alternative måder at løse undervisnings- og pasningsopgaven
  • Informere alle interessenter om, hvordan de skal forholde sig

Handling

Skoleleder får overblik over afbrydelsens omfang og varighed

Skoleleder kontakter Ejendomsafdelingen for at drøfte muligheder for at etablere og opretholde nødforsyning

Skoleleder kontakter Områdeleder for at drøfte muligheder for fortsættelse af undervisningen

Elever, medarbejder og forældre orienteres om, hvordan de skal forholde sig til situationen

Ledelse og organisation

Skoleleder varetager kriseledelsen på skolen

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Hvis den lokale leder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger 

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Ejendomsafdelingen kontaktes via det pågældende teams akutnummer

Kommunikationschef Hans Mogensen 61 15 47 17

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Skolerne har lokale planer for kommunikation