Situation

  • Vejret er eller varsles så farligt, at elever og medarbejdere ikke kan komme hjem fra eller frem til skolen
  • Der er kan også være risiko for, at bygninger og udearealer bliver skadet

Alarmering

DMI varsler farligt vejr

Opgave

  • Sikre elevers og medarbejderes sikkerhed og tryghed
  • Informere elever og forældre om, hvordan skolen handler på varslet, samt om indmødte elever er i sikkerhed
  • Informere medarbejdere om, hvordan de skal forholde sig til situationen
  • Sikre bygninger og udearealer

Handling

Skoleleder holder sig løbende orienteret om lokale vejrvarsler gennem nyhederne og DMI’s hjemmeside

Skoleleder træffer beslutning om, der skal iværksættes nødpasning jf. den lokale plan for nødpasning

Skoleleder orienterer Områdeleder om beslutningen om nødpasning

Den lokale ledelse informerer beslutning om nødpasning til Skoleafdelingens Sekretariat

Forvaltningen sikrer overblik over, hvor der er etableret nødpasning

Skoleleder kontakter Ejendomssektionen for at sikre bygninger og udearealer

Ledelse og organisation

Skoleleder varetager kriseledelsen

Ved eskalering kontaktes Områdeleder, som sammen med Skolechef drøfter, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Bemanding og udstyr

Adgang til internettet og telefoner

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Hvis Skoleleder sammen med Områdeleder vurderer, at medierne er interesseret i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger 

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Ejendomsafdelingen kontaktes på det pågældende teams akutnummer

Andre opmærksomhedspunkter

Regler vedr. ansættelsesforhold under vejrlig findes på siko

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021 

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Skolerne har lokale planer for nødpasning

Skolerne har lokale planer for kommunikation