Situation

Flere elever eller medarbejdere bliver syge samtidigt eller med de samme symptomer inden for kort tid. Drikkevandet mistænkes for at være forurenet

Skolens vand ser anderledes ud

Skolen bliver varslet om, at drikkevandet er forurenet

Alarmering

Kan komme fra alle skolens interessenter, Brand og Redning, Styrelsen for Patientsikkerhed eller det lokale vandværk

Opgaver

  • Stoppe personer i at indtage drikkevandet
  • Få den nødvendige hjælp
  • Informere alle interessenter om, hvordan de skal forholde sig

Handling

Situation med meget syge elever eller medarbejdere:

Håndteres som Ulykke eller dødsfald i skoletiden

Situation uden syge men med mistanke eller varsel om forurenet drikkevand:

Skoleleder eller ledelsesrepræsentant får alarm om mistanke om forurenet drikkevand

Den lokale leder advarer hurtigst muligt alle medarbejdere og elever om ikke at drikke vandet jf. lokal plan for kommunikation

Skoleleder kontakter snarest muligt Brand og Redning for at opklare og afhjælpe forureningen

Den lokale leder orienterer Områdeleder om situationen

Den lokale leder vurderer sammen med Områdeleder, om undervisningen eller fritidstilbud kan fortsætte som normalt

Den lokale leder informerer alle elever, medarbejdere og forældre om, hvordan de skal forholde sig i situationen jf. lokal plan for kommunikation

Ledelse og organisation

Skoleleder varetager kriseledelsen på skolen

Brand og Redning koordinerer indsatsen med Teknik og Miljø, Styrelsen for Patientsikkerhed og vandværkerne.

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Skoleleder vurderer, om der er behov for information på andre sprog til forældrene

Hvis Skoleleder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Brand og Redning 89703599

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Skolerne har lokale planer for kommunikation