Situation

En medarbejder, en elev eller forælder er død uden for skoletiden

Alarmering

Pårørende kontakter Skoleleder eller medarbejder

Opgave

  • Støtte de pårørende
  • Støtte elever og medarbejdere i at bearbejde tabet af kollega eller skolekammerat

Handling

Skoleleder iværksætter den lokale sorghandleplan eller tilsvarende plan

Skoleleder kontakter afdødes familie for at aftale, hvordan skolen skal informere om dødsfaldet

Skoleleder orienterer medarbejdergruppen

Skoleleder sikrer, at alle elever orienteres samtidigt af kendte voksne

Medarbejdere samler berørte elever i organiseret samvær, som en del af den psykologiske førstehjælp

Se Krise- og Psykisk førstehjælp til børn

Skoleleder informerer snarest muligt forældregruppen skriftligt om dødsfaldet. Indholdet i orienteringen er godkendt eller aftalt med de pårørende

Skoleleder aftaler med den afdødes familie, om/hvordan skolen deltager i begravelsen

Skoleleder orienterer Områdeleder om dødsfaldet

Ledelse og organisation

Skoleleder varetager kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Hvis Skoleleder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Kontaktoplysninger

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Andre opmærksomhedspunkter

Skoleleder skal være opmærksom på evt. behov for opfølgende krisehjælp i elev- og medarbejdergruppen

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Krise og psykologisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Skolerne har lokale sorghandleplaner