Delplan for Skoleafdelingen

Indsatsplaner finder du i burgermenu eller via links i boks til højre eller nederst i mobilvisning

Afdelingens kritiske funktion

  • At beskytte elever og medarbejdere på skolerne
  • At samarbejde med div. interessenter om krisehåndtering

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Krisestaben aktiveres af Skolechefen efter rådføring med Kommunaldirektør

Kriseleder

Skolechef Thomas Born Smidt
Mobil 51172833
Mail ThomasBorn.Smidt@silkeborg.dk

Stedfortræder: En af de øvrige fire ledere i Afdelingsledelsen

Se rollebeskrivelse for kriseleder

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Skoleafdelingens sekretariat:

Se rollebeskrivelse for situationsbillede

Ansvarlig for involverede personer

En af de fire ledere i Afdelingsledelsen

Se rollebeskrivelse for involverede personer

Løsningsansvarlig

En af de fire ledere i Afdelingsledelsen

Se rollebeskrivelse for løsningsansvarlig

Ansvarlig for kommunikation

En af de fire ledere i Afdelingsledelsen i samarbejde med Kommunikationschef Hans Mogensen Mobil 61154717 Mail hans.mogensen@silkeborg.dk

Se rollebeskrivelse for kommunikation

Øvrige

Udpeges af kriseleder ifm. aktivering af krisestaben

Mødested

Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1: Lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1.

Sekundært mødested: Lokale A236, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse

Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnummer og arbejdsmail anvendes primært.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdsmobil uden for normal arbejdstid.

Oprettelse/revision

Denne delplan er revideret af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021