Delplan for Skoleafdelingen

Indsatsplaner finder du i burgermenu eller via links i boks til højre eller nederst i mobilvisning

Afdelingens kritiske funktion

  • At beskytte elever og medarbejdere på skolerne
  • At samarbejde med div. interessenter om krisehåndtering

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Ledere aktiverer Skoleafdelingens krisestab ved at ringe til enten Sektionsleder for skolerne, Skolechefen, Pernille Hjelmborg eller Lene Degn Christensen.

Krisestaben aktiveres af Skolechefen efter rådføring med Kommunaldirektør

Kriseleder

Skolechef Thomas Born Smidt
Mobil 51172833
Mail tbs@silkeborg.dk

Stedfortræder: En af de øvrige tre ledere i Afdelingsledelsen

Se rollebeskrivelse for kriseleder

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Skoleafdelingens sekretariat:

Se rollebeskrivelse for situationsbillede

Ansvarlig for involverede personer

En af de fire ledere i Afdelingsledelsen

Se rollebeskrivelse for involverede personer

Løsningsansvarlig

En af de fire ledere i Afdelingsledelsen

Se rollebeskrivelse for løsningsansvarlig

Ansvarlig for kommunikation

En af de fire ledere i Afdelingsledelsen i samarbejde med Kommunikationschef Hans Mogensen
Mobil 61154717
Mail hans.mogensen@silkeborg.dk

Se rollebeskrivelse for kommunikation

Øvrige

Udpeges af kriseleder ifm. aktivering af krisestaben

Mødested

Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1: Lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1.

Sekundært mødested: Lokale A236, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse

Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnummer og arbejdsmail anvendes primært.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdsmobil uden for normal arbejdstid.

Oprettelse/revision

Denne delplan er revideret af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021