Situation

Der er udbrudt brand eller skærpet risiko for brand

Alarmering

Alle skoler og sektioner har brandalarm, der som det mindste varsler det brandtruede bygningsafsnit

Opgaver

  • Redde menneskeliv
  • Alarmere hvis ikke brandalarmen går direkte til brandvæsenet
  • Bekæmpe ilden, hvis det er forsvarligt
  • Modtage indsatsleder fra Brandvæsnet
  • Sikre at alle elever og medarbejdere er i sikkerhed og trygge

Handling

Se kommunal akutplan for brand

Den lokale leder orienterer Områdeleder

Ledelse og organisation

Alle medarbejdere på stedet gennemfører de første akutte trin, indtil indsatsleder overtager kriseledelsen jf. lokal plan for brand og evakuering

Den lokale leder varetager kriseledelsen på skolen i samarbejde med indsatsleder

Områdeleder varetager den eksterne kriseledelse, som løbende koordineres med den lokale leder

Områdeleder har som udgangspunkt kontakten til Skolechef og Kommunikationschef

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Bemanding og udstyr

Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker.

Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer.

Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i it-udstyr).

C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, it-udstyr, væskebrande og gasbrande.

Mobiltelefoner med netadgang

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Områdeleder ansvarlig for ekstern kommunikation

Hvis Skoleleder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Opmærksomhedspunkter

Skoleleder skal være opmærksom på evt. behov for opfølgende krisehjælp i elev- og medarbejdergruppen

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Krise og psykologisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Skolerne har lokale planer for brand

Skolerne har lokale planer for evakuering