Situation

Skolen mangler personale som følge af overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, således eleverne ikke kan modtage undervisning og/eller gå i fritidsdelen

Alarmering

Overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse varsles i god tid på ledelsesniveau jf. gældende regler på arbejdsmarkedet

Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse sker oftest lokalt og med kort varsel. Som regel vil der være tegn på det i nogle dage i forvejen

Opgaver

  • Informere alle interessenter om, hvordan de skal forholde sig til situationen
  • Sikre at medarbejdere, der ikke deltager i arbejdsnedlæggelsen, kan fortsætte deres normale arbejde i det omfang, at det er muligt
  • Håndtere konflikten via arbejdsmarkedets parter

Handling

Ved varslet overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse:

Skolechef håndterer varslet i samarbejde med Områdeledere, Organisation og Personale og Kommunikationschef

Berørte skoleledere orienteres om situationen, og hvordan de skal håndtere denne

Ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse:

Skoleleder får hurtigst muligt overblik over arbejdsnedlæggelsens omfang

Skoleleder sikrer, at alle elever er under opsyn og trygge

Skoleleder kontakter Områdeleder

Områdeleder kontakter Organisation og Personale for rådføring om situationen

Ikke berørte medarbejdere orienteres om situationen, og hvordan de skal forholde sig

Forældrene og elever informeres om situationen, og hvordan de skal forholde sig

Ledelse og organisation

Ved varslet overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse:

Skolechef varetager kriseledelsen

Skolechef vurderer, om varslet er så omfattende, at krisestaben skal aktives

Se aktivering af krisestab

Krisestaben overtager herefter kriseledelsen

Ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse

Skoleleder varetager kriseledelsen på skolen

Områdeleder varetager den eksterne kriseledelse, som løbende koordineres med skoleleder

Områdeleder har som udgangspunkt kontakten til Skolechef, Organisation og Personale, Kommunikationschef og arbejdsmarkedets parter

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Områdeleder ansvarlig for ekstern kommunikation

Hvis Skoleleder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Organisation og Personale Leif Rattenborg Bøgedal 40297030

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Skolerne har lokale planer for kommunikation