Situation

En eller flere personer kommer alvorligt til skade eller dør i skoletiden

Alarmering

Nærmeste medarbejder varsler kontoret eller kollega og sørger for, at der ringes 112

Opgaver

  • Stoppe ulykken
  • Få den nødvendige hjælp
  • Informere alle interessenter om, hvordan de skal forholde sig

Handling

Medarbejder standser ulykken og skaber overblik

Medarbejder giver livreddende førstehjælp

Se førstehjælp

Medarbejder tilkalder hjælp gennem elev eller anden voksen

Kollega ringer 112

Se alarmér 112

Medarbejdere samler elevgruppen i sikkerhed fra ulykken

Se krise og psykisk førstehjælp til børn

Kollega orienterer Skoleleder eller ledelsesrepræsentant

Skoleleder danner sig et overblik over situationen

Skoleleder kontakter tilskadekomnes pårørende

Skoleleder orienterer Områdeleder

Skoleleder orienterer alle medarbejdere om situationen

Skoleleder informerer alle forældre jf. den lokale plan for kommunikation

Medarbejderne orienterer eleverne snarest muligt efter egen information

Skoleleder kontakter PPL’s børnekriseteam

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet varetager de første akutte trin, indtil skoleleder eller anden ledelsesrepræsentant overtager kriseledelsen

Skoleleder varetager kriseledelsen på skolen

Områdeleder varetager den eksterne kriseledelse, som løbende koordineres med Skoleleder

Områdeleder har som udgangspunkt kontakten til Kommunikationschef og Skolechef

Ved eskalering vurderer Områdeleder sammen med Skolechef, om krisestaben skal aktiveres

Se aktivering af krisestab

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen

Kommunikation

Skoleleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, elever, mv

Skoleleder skal være opmærksom på hastigheden i informationsstrømmen, så rækkefølgen i orienteringen af interessenter er vigtig

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende

Skoleleder vurderer, om der er behov for information på andre sprog til forældrene

Områdeleder ansvarlig for ekstern kommunikation

Hvis Skoleleder og Områdeleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se beskrivelse af krisestaben

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21434241

Skolechef Thomas Born Smidt 51172833

Kommunikationschef Hans Mogensen 61154717

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Opmærksomhedspunkter

Skoleleder skal være opmærksom på evt. behov for opfølgende krisehjælp i elev- og medarbejdergruppen

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pernille Hjelmborg, februar 2021

Godkendt af Skolechef Thomas Born Smidt, februar 2021

Action Cards

Krise og psykologisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Skolerne har lokale sorghandleplaner

Skolerne har lokale planer for kommunikation