Staben Organisation og Personale

Der er ingen særlige indsatsplaner, action cards eller institutionsplaner for Organisation og Personale.

Organisation og Personale har som stabsfunktion kun interne funktioner. Disse funktioner kan blive ramt af forhindringer som f.eks. mandefald, systemnedbrud og lignende.

Det er vurderet, at de situationer, der opstå som følge af eventuelle forhindringer, vil være kritiske og vil kræve handlinger, men der vil ikke være tale om egentlige krisesituationer med fare for menneskelige omkostninger.

Derfor indgår ”Hvad nu hvis” – risikovurderinger – i stabens interne vurderinger af arbejdsgange og arbejdsprocesser.

Staben bidrager til den overordnede og tværgående krisehåndtering i form af ressourcepersoner indenfor områderne:

  • Arbejdsmiljø
  • Jura
  • Kommunikation