Delplan for Økonomi- og IT-staben

Du finder indsatsplaner for afdelingen på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

Økonomi og IT er ansvarlig for følgende funktioner, som er kritiske for kommunen:

 • Opretholdelse af kommunens IT-arbejdspladser, der anvendes til Sundheds og sikkerhedskritiske systemer.
 • Opretholdelse af telefoni og netværk, der bl.a. anvendes til overvågning af omsorgskrævende borgere samt alarmfunktioner.
 • Opretholdelse af funktionalitet og adgang til kommunens hjemmeside samt postsystem, som anvendes ifm. kommunikation med borgere og medarbejdere i krisesituationer.
 • Stiller sekretariatsbistand til rådighed for kommunens krisestab, når denne træder sammen ved niveau 2 hændelse

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder:
Økonomichef Ellen Dissing, 3013 9334, ellen.dissing@silkeborg.dk 
Stedfortræder: It- og digitaliseringschef Henrik Willumsen, 2170 9951, hw@silkeborg.dk

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:
Jette Pedersen, 2496 2434, jep@silkeborg.dk
Stedfortræder: Gregers Pilgaard, 2090 1368, gregers.pilgaard@silkeborg.dk

Ansvarlig for involverede personer:
Regnskabchef Jakob Bonde Lauritsen, 2323 2669, jbl@silkeborg.dk
Stedfortræder: Økonomichef Ellen Dissing, 3013 9334, ellen.dissing@silkeborg.dk 

Løsningsansvarlig:
Økonomichef Ellen Dissing, 3013 9334, ellen.dissing@silkeborg.dk 
Stedfortræder: It- og digitaliseringschef Henrik Willumsen, 2170 9951, hw@silkeborg.dk

Ansvarlig for kommunikation:
Kommunikationschef Hans Mogensen, 6115 4717, Hans.Mogensen@silkeborg.dk

Øvrige:
Udpeges af kriseleder ifm. aktivering af krisestaben.

Mødested:
Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1: Lokale C438 på Rådhuset, Søvej 1.

Sekundært mødested (hvis krisestaben er aktiveret på niveau 2): lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1.

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse:
Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Økonomichef Ellen Dissing indgår i kommunens øverste krisestab når det er relevant. Stedfortræder er It- og digitaliseringschef Henrik Willumsen.

Økonomi- og IT staben yder sekretariatsbistand til kommunens øverste krisestab.

Alarmering

Alarmer om afbrydelse af de kritiske funktioner, som Økonomi og IT staben er ansvarlige for, kan komme fra følgende steder:

 • IT centrets overvågningssystemer, herunder brandalarmering.
 • Superbrugere af kritiske systemer.
 • Leverandør af kritiske systemer.
 • Brugere af kritiske systemer.

Når IT-centret modtager en alarmering, undersøges de faktiske forhold af IT Support. Leder af Drift og leder af Support underrettes sideløbende.

Hvis der er tale om en afbrydelse, der forventes at strække sig over mere end 30 min. underrettes IT- og digitaliseringschefen. Denne vurderer, hvornår den øvrige ledelse skal underrettes. Ved fravær underrettes økonomichefen.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Følg dagsorden

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Tilvejebring det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstart af løbende situationsbillede
 • Sørg for iværksættelse af skærpet overvågning af relevante funktionspostkasser 

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring

Opgaver til løsningsansvarlig 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører  

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring

Kontaktoplysninger

Økonomichef Ellen Dissing, 3013 9334, ellen.dissing@silkeborg.dk 
Stedfortræder: It- og digitaliseringschef Henrik Willumsen, 2170 9951, hw@silkeborg.dk

Brand og Redning, 8970 3599

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Annette Knudsen.
Godkendt af Økonomichef Ellen Dissing 25.2.2021.