Situation

En medarbejder er udsat for vold eller trues hermed. Det kan være:

  • Fysiske overgreb i form af bid, spark, slag osv.
  • Trusler om fysisk/psykisk overlast

Medarbejdere, der har borgerkontakt er særligt udsatte.

Alarmering

Alarmér din nærmeste leder.

Alarmér vagterne via tryk på rød knap ved udvalgte skriveborde.  

Der er desuden installeret alarm med en blå knap ved receptionsfunktionen + 2 øvrige pladser på Rådhuset, og denne går direkte til politiet.

Når der trykkes på alarmen, går der et opkald til den interne vagt. I tilfælde af at vagtens telefon er slukket, vil opkaldet gå videre til Brand og Redning, som vil tilkalde det nærmeste politi.

Hvis du er i tvivl om, hvordan alarmerne fungerer eller hvor de findes, skal du kontakte din nærmeste leder.

Opgaver

Sikring af, at den voldelige eller truende person passiviseres eller forlader stedet.

Handling

Medarbejderen:

Læs altid situationen.
Forsøg at forebygge situationen.
Påtal eventuel generende adfærd.
Hvis du føler det er nødvendigt, gå væk. Det er tilladt.
Tilkald evt. vagt via alarmknappen.
Tal med dine kolleger og leder om hændelsen.
Orientér nærmeste leder om alle former for vold. Udgangspunktet er, at overgreb mod ansatte politianmeldes og indberettes sammen med leder.
Fortæl om dine praktiske og følelsesmæssige behov.

Kollegaen:

Kollegerne bør reagere eller forblive tilstede, hvis en medarbejder/kollega er i situation, hvor det er usikkert, hvad der sker. Vær synligt tilstede. Grib ind hvis det føles rigtigt og skaf hjælp, hvis situationen udvikler sig.
Hvis det er nødvendigt så hjælp din kollega væk fra situationen.
Giv fysisk/psykisk førstehjælp hvis nødvendigt.
Hjælp med underretning af leder.
Den voldsramte må ikke lades alene.
Hjælp med arbejdsopgaverne og andre praktiske ting.

Psykisk førstehjælp:

  • Lad ikke den voldsramte være alene
  • Skab ro og tryghed
  • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket
  • Undgå at bagatellisere
  • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
  • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende
  • Følg evt. den voldsramte hjem
  • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn 

Lederen:

Mød op, hvis det er muligt.
Følg op på hændelsen.
Vurdér medarbejderens behov. Tilkald evt. krisepsykolog
Vurdér konsekvenser for borgeren.
Anmeldelse af hændelsen. Skal foregå senest 9 dage efter hændelsen ved evt. sygemelding.
Vurdér informationsbehov i organisationen.
Opfølgning for medarbejderen og kollegerne, -debriefing
Opfølgning på sikkerhedsmøder og morgenmøder - logbogen.
Tilbyd psykolog/ coaching hjælp.

Vagterne:

Vagternes opgave er, at komme medarbejderne til undsætning, ved at gribe ind og overtage situationen fra den truede medarbejder. Vagterne vil sørge for at fjerne den truende borger fra bygningen og evt. deltage i en debriefing af hændelsesforløbet.

Ledelse og organisation

Indsatsen koordineres og ledes af den berørte medarbejders nærmeste leder.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Der kræves intet særligt udstyr.

Kommunikation

Medarbejderen orienterer sin nærmeste leder.

Lederen vurderer informationsbehovet internt i organisationen.
Lederen følger op overfor medarbejderen og kollegerne, - debriefing.
Lederen orienterer på personalemøder.

Det er ikke nødvendigt at kommunikere eksternt.

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Kultur og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, tlf. 20 83 58 35

Sektionsleder i Borgerservice Simon Foldager, tlf. 21 46 04 63

Teamleder i Borgerservice Sofie Martinussen, tlf. 28 60 24 23  

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

Udarbejdet af: Mette Søndergaard Johannsen Godkendt af: Afdelingsledelsen i Job- og Borgerservice Dato: 14.10.2013 Revideret af: Tina Villumsen, afdelingsledelse i Kultur og Borgerservice den 12.02.2016 Revideret af Sofie Martinussen, teamleder i Borgerservice den 29.08.2017