Action card - udslip af klor eller syre i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Opgave

Alarmér
Evakuér

UDSLIP KLOR, SYRE

Svømmecenter Nordvest udslip af klor eller syre

Hvem

Vagthavende livredder med assistance kioskpersonale.

Hvornår

Ved udslip af klor, syre 

Handling

Alarmér fra rød telefon (direkte linje når røret løftes)
Den er på vagtstuen samt ved døren til personaleomklædning på våd gang
Fastnet kiosk / kontor: tryk 0 112
Stop af ventilation ved tryk på STOP-knap i vagtstue

Evakuér til P-plads ved Silkeborg Svømmeklubs klubhus – eller ind i klubhuset – nøgle hænger i nøgleskabet ved billetsalg
Anvis vej gennem forhal og nødudgange
(IKKE udgang ved kontor )

Brand og Redning modtages ved indkørslen fra Nylandsvej De anvises vej og informeres om ulykken

Via Uheldsrapport på mail til permaretti.hansen@silkeborg.dk   

Bemanding

Vagthavende livredder 

Udstyr

Stop ventilation med tryk på STOP - knap i vagtstue 

Kontaktoplysninger

Per Maretti Hansen 23 68 80 91 

Kultur- og borgerservicechef 20 83 58 35 

Oprettelse/revision 

Dette action card er udarbejdet af
Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af Kultur- og Fritidschef den 19.11.2013