Indsatsplan - udslip af klor eller syre i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Situation

Udslip af klor, syre konstateres
Der er fare for udvikling af klorgas

Badegæster, skoler, foreningsmedlemmer og personale  

Alarmering

Vagthavende livredder

Vagthavende livredder / kioskpersonale

Brand og Redning

Inspektør Per Maretti Hansen

Brand og Redning på Rød telefon vagtstue eller våd gang (direkte linje) eller på 112

PMH på Mobil 23 68 80 91 Fastnet 86 82 82 49 

Opgaver

Alarmering
Evakuér
Minimér

Fare for udvikling af klorgas

Handling

Alarmér: Der er konstateret klor eller syre udslip
Evakuér: Meddel på rolig vis at centret omgående skal forlades – anvis forhal eller nødudgang
(IKKE ved kontor – der er ventilationsrør)

Sluk ventilation på STOP-knap i vagtstue

Brand og Redning  

Ledelse og organisation

Vagthavende livredder

Vagthavende livredder bistår Brand og Redning.
Inspektøren håndterer kommunikation med myndigheder, pressen og evt. pårørende.  

Bemanding og udstyr

Vagthavende livredder og evt. kioskpersonale  

Kommunikation

Vagthavende livredder kontakter Inspektør Per Maretti Hansen

Inspektøren håndterer kommunikationen med pressen, myndigheder og evt. pårørende i samråd med Kultur og borgerservicechefen  

Kontaktoplysninger

Per Maretti Hansen 23 68 80 91 

Kultur- og borgerservicechef  20 83 58 35.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se action card