Action card - drukneulykke / hjertestop i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Opgave

Forhindre dødsfald

DRUKNEULYKKE / HJERTESTOP

Svømmecenter Nordvest drukneulykke hjertestop

Hvem

Vagthavende livredder 

Hvornår

Ved drukneulykke / hjertestop 

Handling

Stop ulykken / få personen op af bassinet / ud af saunaen 

Påbegynd trinvis førstehjælp

Alarmér fra rød telefon (direkte linje når røret løftes)

Den er på vagtstuen samt ved døren til personaleomklædning på våd gang

Fastnet kiosk / kontor: tryk 0 112

Falck modtages ved indkørslen fra Nylandsvej
De anvises vej og informeres om ulykken

Via Uheldsrapport på mail til permaretti.hansen@silkeborg.dk

Bemanding

Vagthavende livredder 

Udstyr

Førstehjælpskuffert med Hjertestarter, Ilt og sug

Førstehjælpskuffert er placeret  i vagtstuen

Kontaktoplysninger

Per Maretti Hansen 23 68 80 91 

Kultur- og borgerservicechef 20 83 58 35

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Inspektør Per Maretti Hansen Godkendt af Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen den 19.11.2013